BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


VLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2022 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius Gintaras Kacevičius

1. Parengti PSDF lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikio nustatymo metodikos projektą.

2. Parengti savivaldybės sveikatos centro finansavimo modelį.

3. Skaitmenizuoti ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros teikėjų sutarčių procesus.

4. Pateikti įstatymų pakeitimų projektus, skirtus privalomojo sveikatos draudimo sistemos tobulinimui.

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Golubajeva

1. Parengti ir pateikti  Sveikatos apsaugos ministerijai paslaugų poreikio skaičiavimo metodikos projektą.

2. Parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai sveikatos centro finansavimo projektą.

3. Parengti ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai sutarčių sudarymo proceso tobulinimui reikalingų teisės aktų projektus.

4. Organizuoti vieningo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, sąrašo projekto parengimą.

Direktoriaus pavaduotoja

Neringa Norkūnaitė-Sasnauskienė

1. Gerinti receptinių vaistų prieinamumą pacientams bei mažinti pacientų išlaidas už kompensuojamuosius vaistus.

2. Tobulinti naujų planuojamų kompensuoti vaistų įtakos PSDF biudžetui vertinimą, į jį įtraukiant ir šių vaistų įtaką PSDF biudžetui asmens sveikatos priežiūros paslaugų dalyje.

3. Geriau kontroliuoti infekcines ligas, išplečiant gripo ir  pneumokominės infekcijos rizikos grupių, kurioms priklausantys asmenys skiepijami pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, sąrašą.

4. Pagerinti klausos funkcijos korekciją blogai girdintiems asmenims.

5. Parengti ir patvirtinti Asmens duomenų tvarkymo VLK ir TLK politiką.

Ekonomikos departamento direktorė

Simona Adamkevičiūtė

1. Iki 2022 m. II ketv. pab. parengti ir pateikti VLK Teisės skyriui siūlymus Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projektui dėl PSDF biudžeto ir rezervo valdymo tobulinimo, įgyvendinant LR Vyriausybės programos priemones.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti veiksmus VLK įgyvendinant Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutartį. Šios sutarties pagrindu ES ir valstybės biudžeto lėšomis turėtų būti kompensuotos PSDF išlaidos už neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių migrantų gydymą.

3. Iki 2022 m. IV ketv. pabaigos parengti ir pateikti VLK Informacinių technologijų departamentui pasiūlymus dėl VLK valdomos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos tobulinimo siekiant automatizuoti ir optimizuoti VLK šioje sistemoje atliekamus veiksmus.

Informacinių technologijų departamento direktorius

Aurimas Baliukevičius

1. VLK IT strategijos 2023-2025m. parengimas ir patvirtinimas.

2. Sutarčių su ASPĮ pasirašymo proceso skaitmenizavimas.

3. Gyventojų  aptarnavimo skaitmenizavimas: automatizuoti gyventojų prašymų dėl DSPDR duomenų tvarkymo pateikimą – sudaryti galimybę gyventojams prašymus ir pridedamus dokumentus pateikti elektroniniu būdu per VLK elektroninių paslaugų platformą, paliekant galimybę popierinius priimti ir registruoti TLK.

4. VLK informacinėse sistemose esančių duomenų atvėrimas.

5. Lankstaus asmens identifikavimo ir asmeninių konsultacijų teikimo techninis ir teisinis įgyvendinimas skambučių centre.

Teisės skyriaus vedėjas

Tomas Ragauskas

1. Koordinuoti LR Sveikatos draudimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų parengimą bei derinimą.

2. Koordinuoti VLK mikroklimato tyrimo atlikimą, veiksmų plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

3. Koordinuoti žaliųjų viešųjų pirkimų skatinimą, informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą VLK darbuotojams, nustatyto siekiamo žaliųjų pirkimų procento pasiekimą.

4. Pateikti siūlymus dėl ne mažiau kaip 3 VLK veiklos procesų tobulinimo.

Tarptautinių reikalų skyriaus vedėja

Lina Noreikienė

1. Pasirengti nuo 2022 m. liepos 1 d. vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-729 patvirtintame Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje tvarkos apraše (toliau- Gydymo užsienyje aprašas) nurodytos Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos (toliau – Komisija) sudarymo ir jos veikimo VLK funkcijas: 1. įvertinus Europos Sąjungos valstybių gerąją praktiką, parengti Gydymo užsienyje aprašo pakeitimo projektą ir pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai; 2. patvirtinti Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.

2. Tobulinti EDMIS, skaitmenizuojant veiklos procesus EDMIS ir realizuojant duomenų mainus su kitų šalių kompetentingomis įstaigomis EESSI sistemoje.

3. Patobulinti žalos Privalomajam sveikatos draudimo fondui išieškojimo procesą iš neteisėtai Europos sveikatos draudimo kortele pasinaudojusių asmenų, mažinant VLK ir TLK darbuotojams tenkančią administracinę naštą.

Dokumentų valdymo skyriaus vedėja

Kristina Petronytė

1. Užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių pasirengimo perėjimui prie Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos ir perėjimo veiksmų plane 2022 m. numatytų veiksmų įgyvendinimą pagal kompetenciją.

2. Parengti tvarkos dėl dokumentų valdymo organizavimo VLK, naudojant Dokumentų valdymo bendrąją informacinę sistemą, projektą.

3. Užtikrinti nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašų sudarymą už 2020 ir 2021 metus ir elektroninių bylų už 2020-2021 m. metus perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vedėja

Daiva Berūkštienė

1. Užtikrinti ligonių kasų atliekamos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros koordinavimą ir tobulinimą.

2. Užtikrinti sveikatos centro finansavimo modelio projekto parengimą  iki  numatytų terminų.

3. Organizuoti ir kontroliuoti norminių aktų, kurių parengimas reikalingas vieningo Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, sąrašo parengimui pagal kuruojamas sritis parengimą ir suderinimą iki  numatytų terminų.

Paslaugų stebėsenos skyriaus vedėja

Vilma Uždavinienė

1. Užtikrinti ASPĮ stacionare teikiamų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną IS Sveidra SPAP, stebėsenos metodų tobulinimą, klinikinių kodavimo duomenų automatinio tikrinimo taisyklių sukūrimą.

2. Užtikrinti stacionarines paslaugas teikiančių ASPĮ kokybės ir efektyvumo (gerų darbo rezultatų) rodiklių sąrašo tobulinimą, parengiant papildomus rodiklius.

3. Užtikrinti ambulatorinių paslaugų duomenų tikrinimo taisyklių sukūrimą (skausmo diagnozavimo ir gydymo dienos stacionare, brangiųjų tyrimų ir procedūrų teikimo, dienos stacionaro) I-IV ketvirtis.

4. Užtikrinti 2021 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės, patvirtintos VLK direktoriaus 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1K-264, rengimą.

5. Užtikrinti 2021 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinio kodavimo stebėsenos rezultatų vertinimo ataskaitos rengimą.

Sutarčių skyriaus vedėja

Violeta Tylienė

1. Įvertinti 2022 metų sutarčių planavimo  ir pasirašymo procesą ir tobulinti šio procesą atsižvelgiant į Sveikatos sistemos pertvarkos pokyčius.

2. Vykdyti sutarčių, sudarytų dėl Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, stebėseną.

3. Plėsti skaitmenizuotų ataskaitų pateikimą.

Apskaitos skyriaus vedėja

Regina Andriuškienė

1. Pagal kompetenciją koordinuoti veiksmus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinant Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutartį (toliau – Finansavimo sutartis). Šios sutarties pagrindu ES ir valstybės biudžeto lėšomis turėtų būti kompensuotos PSDF išlaidos už neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių migrantų gydymą.

2. Užtikrinti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos buhalterinės apskaitos perkėlimą į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemį.

3. Parengti 3 siūlymus dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (FVAIS) tobulinimo automatizuojant ir optimizuojant jame darbą.

Kainų skyriaus vedėja

Violeta Kutraitė

1. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų parengtas vieningas asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų sąrašas pagal jų profilį  ir šių paslaugų  bazinės kainos bei parengtas sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas, kuris reglamentuotų PSDF lėšomis kompensuojamų paslaugų  sąrašą ir jų bazines kainas.

2. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų parengti visų sveikatos apsaugos ministro įsakymų (48) pakeitimo projektai dėl ASP paslaugų bei jų bazinių kainų bei pateikti ministrui pasirašyti.

3. Užtikrinti, kad atrankos būdu būtų įvertinti atskirų ASPĮ duomenų apie sąnaudas, įtrauktas į SAMD, atitiktį atitinkamos ASPĮ buhalterinės apskaitos duomenims, siekiant, kad ASPĮ teikiami duomenys sveikatos priežiūros paslaugų kainai apskaičiuoti būtų teisingi bei pateikti rekomendacijas ASPĮ dėl SAMD pildymo pagal gautas vertinimo išvadas.

4. Koordinuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta kraujo komponentų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, panaudojimo aktyviojo gydymo metu analizė bei  perskaičiuoti kraujo komponentų rėžiai, kuriais remiantis yra apskaičiuojamos priemokos prie aktyviojo gydymo atvejo kainos. Rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

Informacinių sistemų priežiūros skyriaus vedėjas

Eimantas Minkevičius

1. Organizuoti, kad VLK duomenų centras atitiktų Valstybinių duomenų centrų techninius reikalavimus.

2. Įgyvendinti teritorinių ligonių kasų fiksuoto telefono ryšio centralizavimą, visus numerius perkeliant į VLK telefonų stotį ir turint tik vieną ryšio paslaugų teikimo sutartį.

3. Įgyvendinti atostogų planavimo sistemos plėtrą.

4. Įdiegti bent vieną veiklą gerinančią priemonę.

5. Sukurti VLK intraneto svetainę.

Draudžiamųjų registro skyriaus vedėja

Natalija Jelenskienė

1. Automatizuoti gyventojų prašymų dėl DSPDR duomenų tvarkymo pateikimą – sudaryti galimybę gyventojams prašymus ir pridedamus dokumentus pateikti elektroniniu būdu per VLK elektroninių paslaugų platformą, paliekant galimybę popierinius priimti ir registruoti TLK (DPSDR plėtros projektas).

2. Parengti ir įdiegti elektronines prašymo formas, kurių tvarkymas numatytas per VLK elektroninių paslaugų platformą Sveidra VEPT(Sveidra plėtros projektas).

3. Parengti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenų tvarkymo tvarkos aprašo naujos redakcijos projektą.

4. Užtikrinti teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, atnaujinimą pagal susijusių įstatymų (aukštesnio lygio teisės aktų) pakeitimus.

5. Inicijuoti ir realizuoti priemones, kurios padėtų optimizuoti skyriaus veiklą, didinti skyriaus veiklos efektyvumą.

Duomenų ir analizės skyriaus vedėja

Jūratė Sabalienė

1. Organizuoti visų teritorinių ligonių kasų renkamų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų suvestinių susisteminimą vienoje vietoje ir koordinuoti vizualizacijos parengimą naudojant Power BI įrankį.

2. Organizuoti ir koordinuoti VLK informacinėse sistemose esančių duomenų atvėrimą.

3. Parengti palyginamąją PAASP GDR skaičiavimo metodikų, kurios buvo taikytos iki 2021 m. ir nuo 2021 m., palyginamąją analizę.

4. Organizuoti ir koordinuoti duomenų užsakymo formos, taikytinos VLK padaliniams, sukūrimą.

Centralizuotai apmokamų vaistų skyriaus vedėja

Lina Reinartienė

1. Tobulinti centralizuotai apmokamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių specifikacijų rengimo procesą.

2. Išplėsti gripo ir /ar pneumokominės infekcijos rizikos grupių, kurioms priklausantys asmenys skiepijami pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą, sąrašą.

3. Tobulinti medicinos pagalbos priemonių įrašymo į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašą procesą.

Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas

Giedrius Baranauskas

1. Perskaičiuoti ortopedijos techninių priemonių bazines kainas.

2. Užtikrinti, kad būtų patikrintos ortopedijos įmones ar ūkio subjektai, sudarę sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ar medicinos priemonėmis, pagal rizikos vertinimo rezultatus priskirti aukščiausiai rizikos grupei.

3. Sudaryti sąlygas geresnei cukrinio diabeto kontrolei, gerinant insulino pompų prieinamumą kad insulino pompos būtų kompensuojamos vyresniems nei 24 metai asmenims.

4. Pagerinti klausos aparatų prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims, kompensuojant klausos aparatus abiem ausims vyresniems nei 24 metai asmenims.

Vaistų kompensavimo skyriaus vedėjas

Evaldas Stropus

1. Pradėti kompensuoti enterinę mitybą.

2. Įdiegti naują Kompensuojamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų nustatymo IS.

3. Vaistų klinikinio efektyvumo vertinimas.

4. Naujų kompensuojamųjų vaistų įtakos PSDF biudžetui vertinimo tobulinimas.

 
Biudžeto skyriaus vedėja Jurgita Šilinaitė-Šermukšnienė

1. Siekiant gauti išsamesnius, tikslesnius duomenis ir sumažinti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms tenkančią administracinę naštą, pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra) automatiniu būdu teikiamus VLK duomenis apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį, koordinuoti metodologijos, kuria remiantis būtų apskaičiuojami gydymo įstaigų darbuotojų vidutiniai darbo užmokesčiai, projekto rengimą.

2. Pagal kompetenciją koordinuoti TLK pasirinktų gydymo įstaigų finansinės ir ekonominės veiklos analizių atlikimą, pateikti TLK atliktų analizių vertinimą Ekonomikos departamento direktorei.

3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, organizuoti ataskaitų ir kitų dokumentų parengimą, kad Europos Komisijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos 2021 m. rugsėjo 28 d. pasirašyto projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos“ finansavimo sutarties lėšomis būtų kompensuotos PSDF biudžeto rezervo išlaidos už neteisėtiems migrantams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Elektroninių paslaugų skyriaus vedėja Rolanda Jonuškienė

1. Užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, koordinuojant gyventojų konsultavimą elektroniniais būdais vadovaujantis BDAR reikalavimais, naudojantis Konsultavimo informacinės sistemos priemonėmis ir Konsultavimo informaciniu kataloge esančia informacine medžiaga.

2. Atlikti analizę dėl priemonių, kurios padėtų suvaldyti neigiamus psichosocialinius konsultavimo aplinkos veiksnius ir sumažintų streso riziką. Įvertinti konsultuojančių darbuotojų psichosocialinę riziką, atlikti jų analizę pagal Valstybės tarnybos departamento prie VRM rekomendacijas, parengti ataskaitą.

3. Užtikrinti darbuotojų mokymą, organizuoti telefonu, elektroniniu paštu ir kitais elektroniniais būdais konsultuojančių darbuotojų gamybinius mokymus.

4. Prižiūrėti ir organizuoti automatinės skambinančiųjų apklausos po pokalbio telefonu įdiegimą.

5. Parengti gyventojų aptarnavimo ir konsultavimo tvarkos aprašą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-16