BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Šiaulių TLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2022 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Dalia Miniauskienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

3. Iki einamųjų metų III ketv. pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

5. Užtikrinti 2022 m. Vaistų komiteto veiklos tęstinumą, įgyvendinant nustatytus uždavinius ir priemones.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė

1. Organizuoti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką.

2. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių TLK veiklos zonos Visuomenės sveikatos biurais ir vykdyti informacijos sklaidą PSD, ESDK, E formų/ struktūrizuotų dokumentų, mokamų / nemokamų paslaugų teikimo, prevencinių programų temomis mokyklose, III amžiaus universitetuose, pacientų organizacijose, bendruomenėse.

3. Organizuoti į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus specialistų įvestų duomenų tikrinimą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Administravimo skyriaus vedėja

Regina Leonavičiūtė

1. Kompetencijos ribose koordinuoti Šiaulių TLK vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų peržiūrą, siekiant užtikrinti jų atitiktį LR teisės aktams.

2. Užtikrinti Administravimo skyriui priskirtų veiklos procesų žemėlapių aktualumą.

3. Koordinuoti Ligonių kasų 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje, pateikti informaciją Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos  apie priemonių vykdymą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, koordinuoti 3 priemonių pateikimą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Krištopaitė

1. Užtikrinti sklandų bendros informacinės sistemos finansinei apskaitai tvarkyti įgyvendinimą.

2. Užtikrinti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS laiku, vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

3. Analizuoti TLK išlaidų sąmatos vykdymą kiekvieną ketvirtį, teikti vadovybei informaciją ir siūlymus apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigrida Kubilienė

1. Įvertinti TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašus, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo. 

2. Siekiant didinti ASPĮ įvedamų į „Sveidrą“ statistinių duomenų apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas skaidrumą ir patikimumą, organizuoti viešųjų ASPĮ į „Sveidrą“ įvestų duomenų sumų, už kurias pacientams buvo suteikta mokamų paslaugų, ir analogiškų sumų, nurodytų ASPĮ finansinėse veiklos ataskaitose, stebėseną.

3. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

4. Organizuoti iki einamųjų metų III ketv. pabaigos 3 rajono ligoninių finansinės ir ekonominės veiklos analizės atlikimą.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Laima Juškaitė

1. Vykdyti savo TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

2. Užtikrinti naujų prioritetinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo srities rodiklių stebėseną.

3. Prisidėti prie ASP įstaigų į informacinę sistemą „Sveidra“ įvedamų duomenų apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikimumo didinimo.

Kontrolės skyriaus vedėja

Dalia Ozolienė

1. Organizuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-397 „Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių sąrašo Šiaulių TLK kompetencijos ribose įgyvendinimą.

2. Įgyvendinti ūkio subjektų konsultavimą TLK kompetencijos klausimais, vykdant ūkio subjektų priežiūrą, organizuojant metodinius susitikimus su ASPĮ.

3. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pagal kompetenciją teikti 1 siūlymą, numatant priemonės įgyvendinimo tikslą ir kriterijus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07