BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Šiaulių TLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2021 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

Dalia Miniauskienė

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Užtikrinti 2021 m. Vaistų komiteto veiklos tęstinumą, įgyvendinant nustatytus uždavinius ir priemones.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Inga Kvedarienė

1. Užtikrinti savalaikį, kokybišką „Vieno langelio“ principu grindžiamą gyventojų aptarnavimą telefonu, raštu ir asmeniškai jiems atvykus į TLK, vadovaujantis Gyventojų aptarnavimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose kokybės standartu (toliau – Standartas).

2. Tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių TLK veiklos zonos Visuomenės sveikatos biurais ir vykdyti informacijos sklaidą PSD, ESDK, E formų/ struktūrizuotų dokumentų, mokamų / nemokamų paslaugų teikimo temomis mokyklose, III amžiaus universitetuose, pacientų organizacijose, bendruomenėse.

3. Peržiūrėti ir optimizuoti Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbą.

Administravimo skyriaus vedėja

Regina Leonavičiūtė

1. Užtikrinti Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatų aktualumą.

2. Užtikrinti tinkamą privačių interesų deklaravimo proceso organizavimą Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (ryšium su naujos privačių interesų deklaravimo formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimu).

3. Koordinuoti Šiaulių teritorinės ligonių kasos dokumentų valdymo tvarkos aprašo nuostatų peržiūrėjimą ir įgyvendinimą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Jurgita Krištopaitė

1. Užtikrinti TLK finansinių ataskaitų rinkinių duomenų įvedimą į VSAKIS laiku, vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Analizuoti TLK išlaidų sąmatos vykdymą kiekvieną ketvirtį, teikti vadovybei informaciją ir siūlymus apie TLK išlaidų sąmatos vykdymo rezultatus.

3. Vadovaujantis 2013-12-04 LRV nutarimu Nr. 1129 „Dėl valdžios sektoriaus apskaitos duomenų teikimo“ ir LR finansų ministerijos 2013-12-17 raštu Nr. (27.32-01.) – 6K-1310526 pateikti 2021 m. Šiaulių TLK Fondo tarpinius finansinių ataskaitų rinkinius į viešojo sektoriaus ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).

Sutarčių skyriaus vedėja

Sigrida Kubilienė

1. Organizuoti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Įvertinti TLK ir ASPĮ, vaistinių sutarčių sudarymo tvarkos aprašus, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašus ir pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo

3. Organizuoti sutarčių vykdymo stebėseną ir pateikti siūlymus Kontrolės skyriui dėl sveikatos priežiūros paslaugų tikrinimo

4. Siekiant tęsti bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos biurais, organizuoti susitikimą - diskusiją.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Laima Juškaitė

1. Siekiant racionalaus vaistų vartojimo ir kokybiško jų skyrimo, užtikrinti rizikos, susijusios su kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymu TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigose, su kuriomis yra sudarytos sutartys, vertinimo vykdymą pagal Statistikos ir analizės skyriaus kompetenciją.

2. Užtikrinti naujų prioritetinių kompensuojamųjų vaistų vartojimo srities rodiklių stebėseną.

3. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

Kontrolės skyriaus vedėja

Dalia Ozolienė

1. Organizuoti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

2. Organizuoti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

3. Įgyvendinti ūkio subjektų konsultavimą TLK kompetencijos klausimais, vykdant ūkio subjektų priežiūrą, organizuojant metodinius susitikimus su ASPĮ.

4. Organizuoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių sąrašo Šiaulių TLK kompetencijos ribose įgyvendinimą.

5. Siekiant plėtoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa, veiklos priežiūrą, rengti metodines rekomendacijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-24