BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Panevėžio TLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2022 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2022 metų veiklos užduotys

Direktorius

Jonas Narbutas

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal Valstybinės ligonių kasos (VLK) patvirtintą metodiką.

2. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus. 

3. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra teritorinės ligonių kasos (TLK) veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

4. Atlikti vadovaujamos TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos. 

5. Rezervinio duomenų centro įkūrimas. 

Direktoriaus pavaduotoja

Alma Čiplienė

1. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną. 

2. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 4–5 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra Panevėžio TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti TLK direktoriui. 

3. Suorganizuoti 2 susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) ir pristatyti aktualią informaciją sutarčių vykdymo klausimais. 

4. Paruošti pranešimą apie sutarčių sudarymą 2022 metams ir pristatyti Stebėtojų tarybai.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė

1. Užtikrinti vieningą gyventojų aptarnavimo kokybinį standartą pagal VLK patvirtintą metodiką. 

2. Koordinuoti ir kontroliuoti  Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų dalyvavimą Panevėžio TLK vykdomame žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetui išieškojimo procese, teikti konsultacijas. 

3. Vykdyti Panevėžio TLK 2022 metų visuomenės informavimo planą, viešinant gyventojams informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas ir teikiamas garantijas. 

4. Koordinuoti Europos Sąjungos šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisijos darbą. 

5. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, patekti 3 priemones, numatant priemonės tikslus ir kriterijus. 

Administravimo skyriaus vedėja

Asta Levickienė

1. Pateikti siūlymus dėl Panevėžio TLK 2022 metų (keturioliktos iš eilės) konferencijos ir ją organizuoti. 

2 . Užtikrinti Panevėžio TLK veiklą. Koordinuoti Ligonių kasų 2022 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Panevėžio TLK, pateikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą. 

3. Organizuoti ir koordinuoti korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Panevėžio TLK, Ligonių kasų korupcijos prevencijos programos priemonių plano ir Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos priemonių, priskirtų Panevėžio TLK kompetencijai, vykdymą. Nustatytais terminais teikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių atpažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025  metams, pateikti priemones, numatant priemonės tikslus ir kriterijus. 

4. Rezervinio duomenų centro įkūrimas. 

5. Organizuoti ir koordinuoti vidaus kontrolės įgyvendinimą Panevėžio TLK. Palaikyti ir nuolat gerinti Kokybės vadybos sistemą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas

1. Koordinuoti Panevėžio TLK fondo administravimo įstaigos finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) bei pateikti Panevėžio TLK fondo finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2021-12-13 įsakymą Nr. 1K-387 „Dėl 2021 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Koordinuoti bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos (FM FVAIS) įdiegimą Panevėžio TLK, vadovaujantis LRV 2019-12-11 nutarimu Nr. 1252.

3. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022-2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

4. Dalyvauti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra Panevėžio TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizės atlikime ir jos rezultatų pristatyme Panevėžio TLK vadovybei. 

Sutarčių skyriaus vedėja

Vita Tinterytė

1. Patvirtinus Panevėžio TLK 2022 m. biudžetą, planuoti ASPĮ skirtas lėšas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais aprašais. Koordinuoti sutarčių su ASPĮ pasirašymą.

2. Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrų koregavimą ir paslaugų IS „Sveidra“ posistemyje SKLAP atnaujinimą (esant paslaugų klasifikatoriaus pokyčiams ar ASPĮ prašymams).

3. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną.

4. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 4–5 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti TLK vadovybei.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjas

Raimundas Abramavičius

1. Atlikti Panevėžio TLK darbuotojų teisių inventorizaciją, panaikinant perteklines prieigos teises prie asmens duomenų tvarkymo, apribojant galimybes neteisėtai prieigai prie asmens duomenų ir jų tvarkymui skirtos įrangos.

2. Pateikti korupcijos rizikos mažinimo priemones, iš kurių viena galėtų būti įgyvendinama Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2022–2033 metams 2022–2025 metų Darbotvarkės plane, viena Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių plane, trys  VLK 2023–2025 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane, iš kurių viena būtų įgyvendinama tik TLK pagal veiklos zoną.

3. Rezervinio duomenų centro įkūrimas.

4. Iki 2022 metų lapkričio mėn. 15 dienos suskaičiuoti kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto savivaldybės gyventojams planą bei paslaugų kiekio ir PSDF lėšų, skirtų apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas ASPĮ, poreikį.

Kontrolės skyriaus vedėjas

Edgaras Voras

1. Atlikti patikrinimus pagal VLK direktoriaus 2021-12-23 įsakyme Nr. 1K-397 „Dėl 2022 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis.

2. Užtikrinti savalaikį kontrolės procedūrų sprendimų projektų parengimą.

3. Užtikrinti savalaikį ūkio subjekto tikrinimą, gavus informaciją apie neracionalų PSDF biudžeto naudojimą.

4. Siekiant prisidėti prie korupcijos rizikos veiksnių mažinimo, sudarant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą 2022–2025 metams, pateikti 3 priemones, numatant priemonės įgyvendinimo tikslus ir kriterijus.

5. Iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos atlikti pasirinktų 3 rajono ligoninių, kurių veiklos buveinė yra TLK veiklos zonoje, finansinės ir ekonominės veiklos analizę ir jos rezultatus pristatyti VLK vadovybei.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-25