BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Panevėžio TLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2021 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius

Jonas Narbutas

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Organizuoti 2021 metų Panevėžio TLK konferenciją teritorinių ligonių kasų ir VLK darbuotojams, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams ir kitiems socialiniams partneriams.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą privalomojo sveikatos draudimo srityje.

Direktoriaus pavaduotoja

Alma Čiplienė

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Suorganizuoti 2 susitikimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) ir joms pristatyti aktualią informaciją apie sutarčių vykdymo eigą.

3. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

4. Atlikti paslaugų masto planavimą 2022 metams ir pristatyti Stebėtojų tarybai.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Sigita Paulauskienė

1.Vykdyti Panevėžio TLK 2021 metų Visuomenės informavimo planą, viešinant gyventojams informaciją apie privalomojo sveikatos draudimo aktualijas ir teikiamas garantijas.

2. Užtikrinti kokybišką gyventojų konsultavimą, vertinant jį per Office Skype programą nutolusiose darbo vietose. Motyvuoti darbuotojus, įvardinant konkrečius jų pasiekimus, konsultuojant gyventojus.  Bendrauti su kiekvienu darbuotoju asmeniškai ir išklausyti jų problemas, pasiūlymus, nuomones.

3. Dalyvauti Panevėžio TLK kokybės vadybos sistemos palaikyme: organizuoti ir kontroliuoti gyventojų  žodinių  skundų  registravimą.

4. Koordinuoti Europos Sąjungos šalyse suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidų kompensavimo komisijos darbą.

5. Dalyvauti  Panevėžio TLK organizuojamos moksleivių viktorinos apie privalomąjį sveikatos draudimą komisijos darbe.

Administravimo skyriaus vedėja

Asta Levickienė

1. Pateikti siūlymus dėl Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) 2021 metų (tryliktos iš eilės) konferencijos ir ją organizuoti.

2 . Užtikrinti Panevėžio TLK veiklą. Koordinuoti Ligonių kasų 2021 m. veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimą Panevėžio TLK, pateikti informaciją Valstybinei ligonių kasai (VLK) apie priemonių vykdymą.

3. Organizuoti ir koordinuoti Ligonių kasų korupcijos prevencijos programos priemonių plano ir Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2020−2022 metų programos priemonių, priskirtų Panevėžio TLK kompetencijai, vykdymą. Teikti informaciją VLK apie priemonių vykdymą.

4. Palaikyti Panevėžio TLK kokybės vadybos sistemą, užtikrinti jos veikimą, nuolatinį gerinimą ir pagal poreikį (VLK sprendimu) naujos sistemos diegimą. Organizuoti Vadybos vertinamąją analizę.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje. Parengti, suderinti su VLK ir savo veiklos zonoje pristatyti unifikuotą ryšių su visuomene duomenų rinkinį tema „PSD garantijos Lietuvoje“.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas

1. Koordinuoti Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) fondo administravimo įstaigos finansinių ataskaitų duomenų pateikimą į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS), vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

2. Pateikti Panevėžio TLK fondo finansinių ataskaitų duomenis į VSAKIS, vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr. 1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“.

3. Organizuoti ir vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbo užmokesčio padidinimo dėl COVID-19 išlaidų kompensavimo procesą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-04-30 įsakymą Nr. V-1057 (2020-11-05 įsakymo Nr. V-2483 redakcija).

4. Dalyvauti Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2020-12-31 įsakymu Nr. 1K-404 sudarytos komisijos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų darbo užmokesčiui padidinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) panaudojimo analizei atlikti veikloje.

5. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

Sutarčių skyriaus vedėja

Vita Tinterytė

1. Patvirtinus Panevėžio teritorinės ligonių kasos (Panevėžio TLK) 2021 m. biudžetą, planuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) asmens sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas lėšas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos  patvirtintais aprašais. Koordinuoti sutarčių su ASPĮ pasirašymą. Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrų esant paslaugų klasifikatoriaus pokyčiams rengimą ir paslaugų informacinės sistemos „Sveidra“ klasifikatorių posistemėje SKLAP atnaujinimą.

2. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

3. Pasirašius 2021 m. sutartis, atnaujinti informaciją apie Panevėžio TLK veiklos zonos ASPĮ teikiamas paslaugas ir adresus interneto svetainėje.

4. Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus Kontrolės skyriui dėl paslaugų tikrinimo, įgyvendinant pagrindinį veiklos priežiūros tikslą.

Informatikos ir statistikos skyriaus vedėjas

Raimundas Abramavičius

1. Iki 2021 metų vasario 15 d. parengti programinius skriptus (scenarijus), kurie apdorotų Duomenų analizės ir visuomenės informavimo posistemėje kaupiamus duomenis apie kitų teritorinių ligonių kasų (TLK) sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (ASPĮ) nomenklatūras ir perkeltų informaciją apie kitų TLK zonoje veikiančių ASPĮ teikiamas II ir III lygio paslaugas į Panevėžio teritorinės ligonių kasos interneto svetainę.

2. Kiekvieną ketvirtį vertinti, kaip Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemėje  vedami duomenys apie mokamas stacionarines slaugos paslaugas (pvz.: kaip vedami duomenys, kai pacientas yra išnaudojęs 120 dienų).

3. Pateikti siūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis (pvz.: konkretūs pasiūlymai reglamentavimui ir informacinėms sistemoms tobulinti, konkretūs pasiūlymai, kaip vykdyti mokamų paslaugų duomenų suvedimo stebėseną).

4. Iki 2021 metų lapkričio 15 dienos suskaičiuoti kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto savivaldybės gyventojams planą bei paslaugų kiekio ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, skirtų apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas ASPĮ, poreikį.

Kontrolės skyriaus vedėjas

Edgaras Voras

1. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal Valstybinės ligonių kasos (VLK) stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus (klaidas).

2. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

3. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis siekdamos, kad ASPĮ į informacinę sistemą „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis (pvz.: konkretūs pasiūlymai reglamentavimui ir informacinėms sistemoms tobulinti, konkretūs pasiūlymai, kaip vykdyti mokamų paslaugų duomenų suvedimo stebėseną).

4. Informuoti Panevėžio teritorinės ligonių kasos veiklos zonos įstaigas apie privalomumą jungtis prie išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos.

5. Atlikti patikrinimus pagal VLK direktoriaus 2020-12-22 įsakyme Nr. 1K-381 „Dėl 2021 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ nurodytas prioritetines kontrolės kryptis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-14