BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Kauno TLK vadovų ir valstybės tarnautojų 2021 m. veiklos užduotys

Pareigos

Vardas, pavardė

2021 metų veiklos užduotys

Direktorius

Virgilijus Šiaudikis

1. Užtikrinti sklandų „vienos sutarties“ principo įgyvendinimą.

2. Užtikrinti ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK.

3. Užtikrinti efektyvią ortopedijos įmonių kontrolę.

4. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis, kas ASPĮ į IS „Sveidra“ suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

5. Aktyviai informuoti visuomenę, didinti raštingumą PSD srityje.

Direktoriaus pavaduotoja

Jurga Damulevičienė

1. Teikti pasiūlymus dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo bei sutartinių lėšų planavimo tobulinimo.

2. Pristatyti TLK Stebėtojų tarybai informaciją apie 2021 m. pasirašytas sutartis,  prašymus sudaryti sutartis bei kompensuojamųjų paslaugų mastą 2022 m.

3. Aktyviai dalyvauti Lean metodų diegime ir taikyme.

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Rasa Valinskaitė - Barščevičienė

1. Parengti išankstinio gyventojų registravimosi Kauno TLK tvarkos aprašą  bei jo pagrindu pateikti siūlymą dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 1K-155 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinėse ligonių kasose tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo.

2 Peržiūrėti Gyventojų aptarnavimo skyriaus uždavinius ir funkcijas bei atlikti vidaus dokumentų korekcijas.

Teisės skyriaus vedėja

Evelina Daugėlė

1. Organizuoti žalos išieškojimo iš draudimo bendrovių analizės ir pasiūlymų kaip pagerinti eismo įvykių metu patiriamos žalos PSDF biudžetui išieškojimo funkcijos vykdymą, parengimą per I ketv.

2. Organizuoti TLK sprendimų apskundimo tvarkos ginčuose su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis dėl PSDF biudžeto vykdymo, sutarčių sudarymo/nesudarymo/papildymo, mokamų paslaugų teikimo ir kt. suvestinės bei aktualių teisės aktų santraukos parengimą.

3. Organizuoti informacijos apie fizinių asmenų veiksmais padaromą žalą PSDF biudžetui viešinimą.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Vilija Dabašinskienė

1. Vykdant LR finansų ministro 2020-12-21 įsakymą Nr.1K-438 „Dėl 2020 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ parengti finansinius ataskaitų rinkinius ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

2. Įvertinti Kauno TLK veiklos zonoje asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui padidinti kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis už 2020 m. lapkričio mėnesį, identifikuoti dažniausiai pasitaikiusias problemas, ir jei reikia, pateikti pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų pakeitimo.

3. Kontroliuoti išlaidų sąmatos vykdymą.

4. Teikti pasiūlymus dėl išlaidų darbo užmokesčio padidinimo dėl Covid-19 ligos kompensavimo registravimo apskaitoje ir derinimo operacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Sutarčių skyriaus vedėja

Virginija Morkūnaitė

1. Pereinant prie vienos TLK-ASPĮ sutarties, užtikrinti savalaikį sutarčių sudarymo procesą.

2. Organizuoti duomenų atitikties įvertinimą, palyginant ASPĮ sutartyse numatytas paslaugas su IS SKLAP suvestomis paslaugomis.

Statistikos ir analizės skyriaus vedėja

Vilija Andrašiūnienė

1. Užtikrinti, ASPĮ duomenų apie suteiktas paslaugas tikslinimo kontrolę pagal VLK stebėsenos metu nustatytus galimus pažeidimus.

2. Organizuoti  rizikos vertinimu pagrįstą analizę Kauno TLK veiklos zonos ASPĮ veiklos, susijusios su kompensuojamųjų paslaugų teikimu ir kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų išrašymu.

Informatikos skyriaus vedėjas

Artūras Adomavičius

1. Informacinės sistemos SVEIDROS  SPAP, APAP, KVAP posistemių diegimo (atnaujinimo) metu analizuoti informaciją (duomenis) ir esant neatitiktims jas registruoti.

2. Analizuoti informaciją  ir teikti pasiūlymus informacinės sistemos EVIS DP posistemio modernizavimui bei dalyvauti ruošiant technines užduotis.

Kontrolės skyriaus vedėja

Nijolė Bijanskienė

1. Organizuoti bendrą VLK ir TLK ekspertizę po atlikto rotacinio centralizuotai apmokamo vaisto Idarucizumab vartojimo pagrįstumo patikrinimo.

2. Parengti įsakymus dėl ekspertizės atlikimo per 21 d. d. nuo asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsakymų po atlikto patikrinimo pateikimo termino pabaigos.

3. Po atlikto pirmo kontrolės procedūros etapo organizuoti ekspertizės atlikimą, skiriant vyresniaisiais ekspertais Kontrolės sk. vyriausiuosius specialistus.

4. Pateikti pasiūlymus dėl galimų priemonių, kurių ligonių kasos gali imtis, siekdamos, kad ASPĮ į “Sveidrą” suvestų tikslius mokamų paslaugų duomenis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-24