Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Analizuoja, planuoja PSDF biudžeto išlaidas atskiroms paslaugų rūšims.

9. Koordinuoja ir kontroliuoja sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei su vaistinėmis dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo sudarymo procesą.

10. Organizuoja Kauno TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos priežiūros poreikių nustatymą ir vertinimą, koordinuoja atrankinius draudžiamųjų sveikatos būklės stebėjimus.

11. Koordinuoja statistinės informacijos surinkimą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių, šią informaciją apibendrina ir vertina, teikia išvadas ir pasiūlymus.

12. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

13. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 15.2. studijų kryptis – vadyba;

 15.3. studijų kryptis – ekonomika;

 15.4. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

 15.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 15.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

 15.7. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 15.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 16.1. kalba – anglų;

 16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.