Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Administracinių paslaugų teikimas.       

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
2. Informavimas privalomojo sveikatos draudimo srityje.       

FUNKCIJOS      
3. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
4. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
11. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.        
12. Organizuoja ir vykdo Vilniaus TLK zonos aptarnaujamų gyventojų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų informavimą privalomojo sveikatos draudimo klausimais.
13. Organizuoja atsakymų į gyventojų ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų užklausas interneto svetainėje rengimą;.
14. Organizuoja tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektų rengimą.
15. Pagal kompetenciją užtikrina visuomenės informavimą apie sveikatos draudimo sistemą, skelbiant visuomenės informavimo priemonėse informacinius pranešimus ar kitą informacinę medžiagą, rengiant informacines garso ir vaizdo priemones, organizuojant konferencijas, renginius, socialines reklamas, švietėjiškas akcijas ir kt.       
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.2. studijų kryptis – medicina;
arba:

17.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.4. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
17.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai. 

18. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
18.1. kalba – anglų;

18.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.