Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Sprendimų įgyvendinimas.     

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų planavimas ir sutarčių administravimas.

FUNKCIJOS       
3. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
4. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
8. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
9. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.        
11. Planuoja Vilniaus TLK skirtą PSDF biudžeto išlaidų dalį asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, pagal numatytus PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant lėšų poreikį ir paskirstant lėšas atskiroms paslaugų rūšims ir ASPĮ.
12. Planuoja lėšų poreikį ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, atsižvelgiant į Vilniaus TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, ir rengia lėšų paskirstymo ASPĮ projektus, protokolus ir išvadas.    
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.         

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
14.2. studijų kryptis – ekonomika;
14.3. studijų kryptis – vadyba;
arba:

14.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
14.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
14.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.