Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Pagrindinė veiklos sritis:
1.1. finansų valdymas.

2. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
2.1. sprendimų įgyvendinimas;
2.2. turto valdymas.

  
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
3. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
3.1. finansų valdymas ir apskaita.

4. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
4.1. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų administravimas;
4.2. turto valdymo, naudijimo ir disponavimo klausimai..

FUNKCIJOS          
5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.     
14. Planuoja Vilniaus TLK veiklos išlaidas, sudaro išlaidų sąmatą, analizuoja jos vykdymą.
15. Atlieka Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymo išankstinę finansų kontrolę priimant sprendimus, susijusius su įstaigos veiklai užtikrinti perduotu valstybės turtu ir lėšomis, nagrinėja įsipareigojimų tikslingumą, ar lėšos tam tikslui yra numatytos sąmatoje, ar tam pakanka lėšų.
16. Rengia Vilniaus TLK išlaidų sąmatos mokėjimų paraiškas, vykdo atsiskaitymų kontrolę; tikrina ir pasirašo parengtus Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir administruojamo PSDF biudžeto vykdymo mokėjimo dokumentus.
17. Rengia Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir administruojamo PSDF biudžeto vykdymo finansinę atskaitomybę, užtikrina, kad ji būtų laiku pateikta, kad laiku būtų įkelta informacija į viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).        
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

  
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.2. studijų kryptis – ekonomika;
19.3. studijų kryptis – finansai;
arba:

19.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
19.5. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
19.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.