Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

2. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Kontroliuoja ar laiku pateikiami asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pranešimai apie sutikimą kompensuoti arba pranešimai apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas.

8. Pagal skyriaus kompetenciją administruoja Marijampolės r. apskrities savivaldybių gyventojų, laukiančių iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo  biudžeto kompensuojamų dantų protezavimo paslaugų, sąrašus/eiles.

9. Priima iš gyventojų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, suteiktų kitose ES šalyse, išlaidas ir juos vertina.

10. Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir įrašo arba tikslina duomenis apie asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimą.

11. Atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą.

12. Užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis; saugo tarnybines paslaptis, sužinotas vykdant tarnybines pareigas.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 14.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 14.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

 14.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 14.4. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

 14.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.