Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.

6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

10. Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą (funkcijos patvirtintos 1996.05.21 „Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas“ Nr.: I-1343).

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

11. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

11.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.2. studijų kryptis – socialinis darbas;

11.3. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

11.4. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

11.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

11.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

11.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

12. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

12.1. kalba – anglų;

12.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;

13.2. organizuotumas – 3;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;

13.4. analizė ir pagrindimas – 3;

13.5. komunikacija – 3.

14. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 3.

15. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 3;

15.2. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 3.