Pareigų aprašymas Spausdinti


FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

11. Organizuoja Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkymą. (Funkcijos patvirtintos 1996.05.21 „Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas“ Nr.: I-1343.)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

12. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

12.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.2. studijų kryptis – viešasis administravimas;

12.3. studijų kryptis – socialinis darbas;

12.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

arba:

12.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

12.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

12.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

KOMPETENCIJOS

13. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

13.2. organizuotumas – 4;

13.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

13.4. analizė ir pagrindimas – 5;

13.5. komunikacija – 5.

14. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. strateginis požiūris – 4;

14.2. veiklos valdymas – 4;

14.3. lyderystė – 4.

15. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

15.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį – 5.

16. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;

16.2. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.