Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Koordinuoja įstaigos veiklos planavimo dokumentų rengimą bei kontroliuoja jų vykdymą arba prireikus rengia įstaigos veiklos planavimo dokumentus.

11. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina. Rūpinasi, kad reguliariai būtų vertinami ir atnaujinami kokybės vadybos sistemos dokumentai.

12. Užtikrina ligonių kasose formuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos nuostatų įgyvendinimą įstaigoje bei kontroliuoja susijusių procesų vykdymą.

13. Organizuoja įstaigos stebėtojų tarybos posėdžius. Atsakomybės ribose rengia informaciją įstaigos stebėtojų tarybai.

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – teisė;

15.3. studijų kryptis – viešasis administravimas;

15.4. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

15.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

15.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

16.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

16.2. organizuotumas – 4;

16.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

16.4. analizė ir pagrindimas – 5;

16.5. komunikacija – 5.

17. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

17.1. strateginis požiūris – 4;

17.2. veiklos valdymas – 4;

17.3. lyderystė – 4.

18. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

18.1. veiklos planavimas – 5;

18.2. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 4.