Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS
1. Pagrindinė veiklos sritis:
1.1. stebėsena ir analizė.
2. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
2.1. informacinių technologijų valdymas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
3. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
3.1. informacinių sistemų duomenų analizė.
4. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
4.1. informacinių sistemų duomenų valdymo užtikrinimas.

FUNKCIJOS

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Bendradarbiauja su Vilniaus teritorinės ligonių kasos veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigomis darbo informacine sistema „Sveidra“ problemų sprendimo klausimais.
15. Organizuoja darbą sprendžiant medicininės reabilitacijos klausimus.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
17.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.2. studijų kryptis – matematika (arba);
17.3. studijų kryptis – statistika (arba);
17.4. studijų kryptis – informatika (arba);
arba:
17.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
17.6. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;
17.7. darbo patirties trukmė – 5 metai. 
18. Atitikimas kitiems reikalavimams:
18.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.