Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

3. Prireikus vadovauja įstaigai.

4. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

5. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

6. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

7. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

8. Sprendžia klausimus, susijusius su įstaigos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimu privalomojo sveikatos draudimo srityje.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.2. studijų kryptis – medicina;

10.3. studijų kryptis – farmacija;

10.4. studijų kryptis – visuomenės sveikata;

10.5. studijų kryptis – teisė;

10.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

10.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10.8. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

10.9. darbo patirtis – privalomojo sveikatos draudimo srities patirtis;

10.10. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

KOMPETENCIJOS

11. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

11.1. vertės visuomenei kūrimas – 5;

11.2. organizuotumas – 5;

11.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

11.4. analizė ir pagrindimas – 5;

11.5. komunikacija – 5.

12. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

12.1. strateginis požiūris – 5;

12.2. veiklos valdymas – 5;

12.3. lyderystė – 4.

13. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

13.1. įžvalgumas – 5.

14. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

14.1. privalomojo sveikatos draudimo sistemos modelio išmanymas – 5;

14.2. sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo proceso valdymas – 5.