BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vytautas Mockus
   205
   Dalia Šimelienė
   207
  • Gyventojų aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lina Vitkauskienė
   103
   Viktorija Klinavičienė
   108
   Vaida Bernotienė
   104
   Dalia Butkutė
   112
   Violeta Greviškienė
   112
   Fatima Dzarajeva
   112
   Evelina Aleksienė
   113
   Lina Gudaitienė
   113
   Erika Razmienė
   107
   Regina Bogdanovič
   107
   Audronė Čiuladienė
   101
   Teresa Mackevičienė
   salė
   Rasa Dainauskaitė
   salė
   Aldona Rynkevičienė
   salė
   Jolita Juchnevičiūtė
   salė
   Edita Augustinienė
   III a. Alytuje
   Jūratė Mitrulevičienė
   III a. Alytuje
   Dalė Bladienė
   III a. Alytuje
   Vaida Plytnikienė
   III a. Alytuje
   Nijolė Neverovskienė
   110 Trakuose
   Asta Čirbienė
   102 Ukmergėje
   Gražina Petrošienė
   107a Širvintose
   Svetlana Januševskienė
   101 Švenčionyse
   Alina Šilobrit
   202 Šalčininkuose
   Virginija Mickevičienė
   102 Elektrėnuose
   Inga Didikienė
   107 Varėnoje
   Asta Rimavičienė
   I a. Lazdijuose
   Edita Pocevičienė
   111 Druskininkuose

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Svarbiausias skyriaus tikslas yra užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamas galimybes, atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje ir tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    informuoti Vilniaus TLK veiklos zonos aptarnaujamus gyventojus apie:
   2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;
   2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
   2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
   2.1.4.    tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – EEE) šalyse ir būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
   2.1.5.    kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo tvarką;
   2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
   2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
   2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
   2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką;
   2.1.10.    kitas sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
   2.2.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant:
   2.2.1.    informacinius biuletenius, lankstinukus ir kitą informacinę medžiagą;
   2.2.2.    Vilniaus TLK interneto svetainės informaciją;
   2.3.    išduoti, keisti ir pratęsti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
   2.4.    įrašyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
   2.5.    pildyti medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, išduoti medicininės reabilitacijos pažymas apdraustiesiems pagal gydymo įstaigų siuntimus;
   2.6.    išduoti pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;
   2.7.    priimti prašymus ir išduoti Europos sveikatos draudimo korteles ar jas pakeičiančius sertifikatus;
   2.8.    priimti prašymus ir išduoti E ir S formų pažymas, pildyti EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos išduotas E ir S formų pažymas;
   2.9.    priimti prašymus dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo, pagal prašymų duomenis pildyti E126 formas, kurias kartu su prašymais ir finansiniais dokumentais siųsti į kompetentingas EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos įstaigas, informuoti apie jų atsakymus apdraustuosius;
   2.10.    priimti prašymus dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse, išlaidų kompensavimo;
   2.11.    priimti prašymus ir išduoti duomenų suvestines apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas;
   2.12.    patvirtinti užsieniečių, atvykusių su atitinkamomis formomis, draustumą;
   2.13.    administruoti dantų protezavimo eilę;
   2.14.    priimti gyventojų prašymus kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas;
   2.15.    teikti praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir kitoms įstaigoms;
   2.16.    teikti informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas;  
   2.17.    koordinuoti Vilniaus TLK atstovų savivaldybėse darbą;
   2.18.    vykdyti įstatymus, sprendimus, potvarkius ir įsakymus pagal skyriaus darbuotojų kompetenciją ir šiuos nuostatus;
   2.19.    ruošti paklausimus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms dėl draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;
   2.20.    rengti skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, tarnybinius pranešimus;
   2.21.    direktoriaus pavedimu ir pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengti medžiagą Vilniaus TLK stebėtojų tarybai;
   2.22.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.23.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras;
   2.24.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Rakštienė
   303
   Irena Jarmalienė
   301
   Nerija Jasienė
   301
   Jolanta Sadauskaitė
   302
   Gražina Sinkevič
   206
   Viktorija Šaulienė
   106
   Albina Rukštelienė
   106
   Justas Baliasinovas
   308
   Gintaras Leišys
   308
   Vaidas Jonutis

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Skyriaus tikslas yra efektyviai vykdyti Vilniaus TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir viešinimo funkcijas, organizuoti įstaigos dokumentų valdymą ir ūkinę veiklą, užtikrinant reikiamą įstaigos materialinę bazę, saugias ir sveikas darbo sąlygas. 
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    rengti vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertinti, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti, organizuoti įstaigos veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą, tobulinimą ir kontroliuoti jų vykdymą;
   2.2.    prižiūrėti, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją gerinti;
   2.3.    vykdyti įstaigos personalo administravimo funkcijas;
   2.4.    užtikrinti tinkamą Vilniaus TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;
   2.5.    vykdyti ūkinę Vilniaus TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;
   2.6.    planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų ataskaitas;
   2.7.    užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai;
   2.8.    organizuoti Vilniaus TLK stebėtojų tarybos ir Vilniaus TLK vadovybės posėdžius;
   2.9.    organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;
   2.10.    prižiūrėti Vilniaus TLK interneto svetainę ir laiku ją atnaujinti;
   2.11.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.12.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.13.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas, funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Martyna Langė
   111
   Ana Starkovskytė
   110
   Monika Tamošaitė
   110

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

   1.    Pagrindiniai skyriaus tikslai yra reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti, kad Vilniaus TLK rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.2.    atstovauti Vilniaus TLK visų instancijų teismuose ir atstovaujamosios institucijos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.3.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;
   2.4.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;
   2.5.    rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
   2.6.    sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;
   2.7.    teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;
   2.8.    užtikrinti Vilniaus TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertinti Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
   2.9.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
   2.10.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo;
   2.11.    tvarkyti civilinių ieškinių registracijos žurnalą, teikti steigėjui ataskaitas apie rezultatus;
   2.12.    atlikti įstaigos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
   2.13.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.14.    vizuoti sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
   2.15.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.16.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Diana Valentinovičienė
   204
   Elia Golovačienė
   203
   Laura Zimnickienė
   203
   Rasa Gerbutavičienė
   203

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Svarbiausias skyriaus tikslas yra vykdyti Vilniaus TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    tvarkyti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymo ir Vilniaus TLK administruojamo PSDF biudžeto buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;
   2.2.    kaupti informaciją dėl PSDF biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės;  
   2.3.    vykdyti išankstinę (Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamąją finansų kontrolę;
   2.4.    planuoti Vilniaus TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;
   2.5.    kontroliuoti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymą;
   2.6.    apskaičiuoti ir išmokėti Vilniaus TLK darbuotojams darbo užmokestį;
   2.7.    rengti ir teikti paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;
   2.8.    sutartyse su ASPĮ ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka apmokėti draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti;
   2.9.    kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų Vilniaus TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą;
   2.10.    rengti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir administruojamo PSDF biudžeto vykdymo ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius;
   2.11.    pagal nustatytus terminus teikti nustatytos formos ataskaitas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei; 
   2.12.    atlikti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) nustatytas finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras;
   2.13.    teikti kitiems Vilniaus TLK skyriams jų uždaviniams vykdyti reikalingą apskaitoje sukauptą informaciją;
   2.14.    rengti ir teikti Vilniaus TLK stebėtojų tarybai medžiagą dėl Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir metinės ataskaitos;
   2.15.    nagrinėti skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir ruošti atsakymus;
   2.16.    saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus formuoti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į įstaigos archyvą;
   2.17.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.18.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas, funkcijas ir vienkartinius pavedimus;
   2.19.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras.
    

  • Sutarčių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Dangira Skebėrienė
   210
   Aušra Arbačiauskienė
   310
   Alicija Skaržinskaitė
   209
   Joana Krasauskienė
   209
   Gintarė Gasevičienė
   209
   Jūratė Tupčiauskienė
   211
   Tatjana Dordik
   211
   Inga Ivanauskienė
   212
   Vida Baliulytė
   212
   Rūta Ramanauskaitė-Vaiciukienė
   213
   Vilija Seibutienė
   213

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
    
   1.    Sutarčių skyriaus tikslas yra efektyviai valdyti Vilniaus TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti: planuoti, ruošti sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (toliau – ASPĮ sutartis), administruoti jų vykdymą.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    planuoti Vilniaus TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas, pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis, analizuoti ankstesnių metų sutarčių vykdymą; 
   2.2.    vertinti ASPĮ, dokumentus, reikalingus sutartims sudaryti, papildyti ar nutraukti; rengti išvadas, į kurias atsižvelgiama pasirašant sutartis;
   2.3.    rengti PSDF biudžeto lėšų, numatytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, paskirstymo ASPĮ projektus;
   2.4.    rengti ASPĮ sutarčių projektus, juos derinti ir teikti pasirašyti; 
   2.5.    planuoti PSDF biudžeto lėšas, skirtas sveikatos programoms, paskirstyti jas ASPĮ pagal atskiras programų rūšis, analizuoti jų vykdymą;
   2.6.    konsultuoti ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo bei kitais sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais;
   2.7.    priimti iš ASPĮ suteiktų paslaugų ekonomines ataskaitas, tikrinti priimtas sąskaitas už suteiktas paslaugas ir teikti Finansų ir apskaitos skyriui. Formuoti suvestines ir teikti jas VLK;
   2.8.    kontroliuoti, kaip vykdomas administruojamos dalies PSDF biudžetas;
   2.9.    analizuoti, kaip ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas, vertinti jų finansinius rezultatus;
   2.10.    analizuoti ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitas, rengti jų suvestines ir teikti ataskaitas VLK;
   2.11.    vykdyti išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
   2.12.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą ASPĮ, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.13.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas ir vienkartines užduotis.

  • Statistikos ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ryta Jūratė Treigienė
   208
   Tomas Miliauskas
   215
   Jovita Mitkienė
   215
   214
   Laima Leišienė
   214
   Lina Šilaikienė
   214
   Danutė Jedeškaitė
   201
   Gediminas Paurys
   202
   Gilbertas Šulcas
   202

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Skyriaus tikslas yra tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamus duomenis apie suteiktas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų kompensuojamas paslaugas, formuoti ataskaitas, atlikti statistines analizes, analizuoti duomenis apie Vilniaus TLK aptarnaujamos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir pokyčius, prižiūrėti Vilniaus TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. 
   2.    Skyriaus uždaviniai: 
   2.1.    tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ);
   2.2.    tvarkyti informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas, rengti medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertinti šių paslaugų vartojimo pokyčius;
   2.3.    kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia reikiamus duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“, tikrinti, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami; tikrinti, ar ASPĮ ataskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis;
   2.4.    tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų suvestinius duomenis informacinėje sistemoje;  
   2.5.    priimti iš ASPĮ sąskaitas už kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių apdraustiesiems suteiktas kompensuojamąsias paslaugas, kitų ES šalių apdraustiesiems Lietuvos Respublikoje suteiktų kompensuojamųjų paslaugų apskaitos dokumentų kopijas, įvertinti pateiktų dokumentų duomenų atitiktį IS „Sveidra“ duomenims;
   2.6.    rengti statistines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje „Sveidra“ esančius duomenis ir teikti administracijai, kitiems Vilniaus TLK skyriams, skelbti ligonių kasų interneto svetainėje;
   2.7.    suinteresuotoms šalims ruošti informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“;
   2.8.    analizuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, atlikti eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;
   2.9.    analizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo tendencijas, jų pokyčius, duomenis apie Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;
   2.10.    konsultuoti ASPĮ dėl Lietuvos draudžiamiesiems ir ES šalių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos;
   2.11.    Vilniaus TLK mastu administruoti informacinę sistemą „Sveidra“ ir jos posistemius,  tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, tvarkyti Vilniaus TLK dalį ligonių kasų interneto svetainėje ir intraneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, Vilniaus TLK vidaus serverius, vietinį kompiuterių tinklą; 
   2.12.    prižiūrėti Vilniaus TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką,  tvarkyti jos apskaitą; 
   2.13.    užtikrinti tinkamą Vilniaus TLK administruojamų duomenų apsaugą;
   2.14.    projektuoti, kurti ir diegti papildomas kompiuterines priemones, reikalingas Vilniaus TLK funkcijoms vykdyti, tobulinti ir optimizuoti esamas; 
   2.15.    konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas ir Vilniaus TLK darbuotojus Vilniaus TLK administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais; 
   2.16.    administruoti kompiuterinę sistemą „Dantų protezavimas socialiai remtiniems asmenims“; 
   2.17.    administruoti ir prižiūrėti įstaigos informacinio televizoriaus ir projektorių sistemas, naujinti jų turinį; 
   2.18.    vykdyti naudotojų aptarnavimo tarnybos informacinės sistemos darbuotojų funkcijas, susijusias su Vilniaus TLK grupei priskirtais incidentais; 
   2.19.    daryti atsargines serverių duomenų kopijas ir, jeigu būtina, jas atkurti; 
   2.20.    rengti ir tvarkyti duomenų teikimo sutartis;
   2.21.    analizuoti ir nustatyti Vilniaus TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį, teikti jį TLK direktoriui; esant poreikiui, inicijuoti kompiuterinės, programinės, kompiuterio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą;     
   2.22.    nagrinėti skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir rengti atsakymus;
   2.23.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą toms ASPĮ, medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms ir vaistinėms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.24.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir jo pavaduotojo pavestas funkcijas bei vienkartinius pavedimus;
   2.25.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras.

  • Kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolita Klara Kedaitė
   307
   Gintautas Paulėkas
   Alytus
   Asta Kasnauskytė
   312
   Justina Davainytė
   312
   Eglė Čepukaitienė
   312
   Julija Valienė
   313
   Audronė Mazurkienė
   313
   Gražina Morozienė
   313
   Jolanta Puidokienė
   311
   Violeta Užringienė
   311

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

   1.    Pagrindiniai skyriaus tikslai yra reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti, kad Vilniaus TLK rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.2.    atstovauti Vilniaus TLK visų instancijų teismuose ir atstovaujamosios institucijos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.3.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;
   2.4.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;
   2.5.    rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
   2.6.    sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;
   2.7.    teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;
   2.8.    užtikrinti Vilniaus TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertinti Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
   2.9.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
   2.10.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo;
   2.11.    tvarkyti civilinių ieškinių registracijos žurnalą, teikti steigėjui ataskaitas apie rezultatus;
   2.12.    atlikti įstaigos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
   2.13.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.14.    vizuoti sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
   2.15.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.16.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

 • Kauno teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Aukštaičių g.10, LT-44147 Kaunas
  Nėra kontaktų

  • Vadovybė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virgilijus Šiaudikis
   407
   Jurga Damulevičienė
   422
  • Gyventojų aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Valinskaitė-Barščevičienė
   113
   Danguolė Petrauskaitė
   109
   Roberta Blekaitienė
   110
   Rasa Spūdienė
   110
   Gintarė Čeidaitė
   110
   Daiva Baleišienė
   110
   Justina Stankienė
   112
   Laima Polačenkienė
   302
   Vilija Lenkauskienė
   311
   Dalia Vaičiūnienė
   311
   Laura Razmantė
   33
   Aldona Mitkuvienė
   305
   Jūratė Vilkelienė
   102
   Vitalija Martusevičienė
   27
   Džineta Byštautienė
   109
   Neringa Vaitūnaitienė
   Audronė Burdulienė
   102

   GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Gyventojų aptarnavimo skyriaus tikslas (paskirtis):

   4.1. užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikimas galimybes bei atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

    

   5. Gyventojų aptarnavimo skyriaus uždaviniai:

   5.1. išduoti Europos sveikatos draudimo korteles;

   5.2. išduoti E formos pažymas;

   5.3. išduoti pažymas, patvirtinančias asmens teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą;

   5.4. išduoti pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;

   5.5. išduoti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus;

   5.6. tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą;

   5.7. patvirtinti užsieniečių, pateikusių E formos pažymas, draudimą;

   5.8. konsultuoti ir informuoti Kauno TLK zonos aptarnaujamus gyventojus apie Kauno TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoti apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką;

   5.9. administruoti laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų eilę ir informuoti laukiančius dantų protezavimo paslaugos asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas.

   5.10. priimti sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

   5.11. teikti informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas.

  • Teisės ir administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evelina Daugėlė
   106
   Laima Grachauskienė
   407
   Rasa Bagvilaitė-Raugalienė
   105
   Birutė Brazauskienė
   105
   Ramutė Miklovienė
   409
   Laura Simonavičienė
   409
   Laura Gustaitė - Gedvilienė
   302
   Ruslana Šukė
   107
   Ingrida Valaitė
   107
   Vytautas Laurukėnas
   102
   Vytautas Jasionis
   102

   Teisės ir administravimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Teisės ir administravimo skyriaus tikslas (paskirtis):

   1.1. efektyviai vykdyti Kauno TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešinimo funkcijas;

   1.2. organizuoti įstaigos ūkinę veiklą, užtikrinant reikiamą įstaigos materialinę bazę ir saugias bei sveikas darbo sąlygas;

   1.3. reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti Kauno TLK rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

   1.4. kurti ir įgyvendinti atsparią korupcijai aplinką.

    

   2. Teisės ir administravimo skyriaus uždaviniai:

   2.1. rengti vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertinti kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti. Dalyvauti Valstybės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų veiklos planų įgyvendinime, periodiškai ar pagal poreikį teikiant duomenis VLK;

   2.2. prižiūrėti, kaip funkcionuoja vidaus kontrolės sistema, ir nuolat ją gerinti;

   2.3. vykdyti Kauno TLK personalo administravimo funkcijas;

   2.4. užtikrinti tinkamą Kauno TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;

   2.5. vykdyti ūkinę Kauno TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;

   2.6. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus bei rengti viešųjų pirkimų ataskaitas;
   2.7. užtikinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimai;

   2.8. organizuoti Kauno TLK stebėtojų tarybos ir Kauno TLK vadovybės posėdžius;

   2.9. organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;

   2.10. organizuoti pagal kompetenciją informacijos bendroje ligonių kasų interneto svetainėje peržiūrą ir savalaikį atnaujinimą;

   2.11. vykdyti korupcijos prevenciją;

   2.12. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgaliojimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;

   2.13. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugu išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;

   2.14. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;

   2.15. rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;

   2.16. sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;

   2.17. teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;

   2.18. užtikrinti Kauno TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą. Vertinti Kauno TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams;

   2.19. pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams bei į Kauno TLK konsultuotis besikreipiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims PSD klausimais.

    

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Dabašinskienė
   403
   Agnė Ramonaitytė
   405
   Danutė Sodaitienė
   405

   FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Finansų ir apskaitos skyriaus tikslas (paskirtis):

   4.1. vykdyti Kauno TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti  buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.

    

   5. Finansų ir apskaito skyriaus uždaviniai:

   5.1. tvarkyti Kauno TLK veiklos lėšų ir Kauno TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;

   5.2. kaupti informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

   5.3. sudaryti ir nustatytais terminais pateikti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

   5.4. planuoti Kauno TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;

   5.5. kontroliuoti išlaidų sąmatos vykdymą;

   5.6. apskaičiuoti ir išmokėti Kauno TLK darbuotojams darbo užmokestį;

   5.7. rengti ir teikti VLK paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

   5.8 sutartyse su ASPĮ ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka mokėti už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti;

   5.9. vykdyti išankstinę (Kauno TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamųjų finansų kontrolę;

   5.10. kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų Kauno TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.

  • Sutarčių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Andrašiūnienė
   304
   Rasa Petraitytė
   Vyriausioji specialistė
   410
   Dovilė Šapkutė
   Vyriausioji specialistė
   411

   SUTARČIŲ SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1. Sutarčių skyriaus tikslas (paskirtis) yra: efektyviai valdyti Kauno TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)  biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, planuoti, sudaryti sutartis ir administruoti jų vykdymą.

    

   2. Skyriaus uždaviniai:

   2.1. vertinti Kauno TLK veiklos zonos sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas bei sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius;

   2.2. planuoti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas. Pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis;

   2.3. rengti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšų, numatytų sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, paskirstymo ASPĮ, vaistinėms ir ūkio subjektams projektus;

   2.4. rengti sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir ūkio subjektais projektus, juos derinti ir teikti pasirašymui;

   2.5. administruoti sveikatos programas;

   2.6. konsultuoti ASPĮ, vaistines ir ūkio subjektus dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, sveikatos programų finansavimo iš PSDF biudžeto, Europos Sąjungos šalių narių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos, sutarčių su vaistinėmis ir ūkio subjektais sudarymo tvarkos;

   2.7. priimti iš ASPĮ, vaistinių ir ūkio subjektų ekonomines ataskaitas ir sąskaitas, tikrinti jų pagrįstumą bei ataskaitose pateikiamų duomenų atitiktį informacinės sistemos ,,Sveidra“ duomenims;

   2.8. kontroliuoti, ar laiku vaistinės ir ūkio subjektai pateikia reikiamus duomenis informacinėms sistemoms, tikrinti, ar šie duomenis teisingi ir tinkamai pateikiami;

   2.9. kontroliuoti, kaip vykdomas PSDF biudžetas, ir vykdyti išankstinę (administruojamos PSDF biudžeto dalies) finansų kontrolę;

   2.10. analizuoti, kaip ASPĮ, vaistinės ir ūkio subjektai naudoja PSDF biudžeto lėšas, bei vertinti jų įsiskolinimus ūkio subjektams;

   2.11. vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir ūkio subjektų pasirengimą teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas ir parengti išvadas, į kurias atsižvelgiama pasirašant sutartis.

    

  • Statistikos ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Artūras Adomavičius
   311
   Tomas Backūnas
   306
   Donatas Dobilas
   311
   Žilvinas Jucius
   311
   Vaidas Bendžius
   310
   Ligita Nasickienė
   308
   Nelia Misiūnienė
   308
   Jolanta Mekionienė
   306

   STATISTIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   1. Statistikos ir analizės skyriaus tikslas (paskirtis) yra: tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje „Sveidra“, Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema (EVIS) bei kitose VLK valdomose sistemose (toliau – informacinės sistemos) kaupiamus duomenis, prižiūrėti TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.

    

   2. Skyriaus uždaviniai:

   2.1. tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų;

   2.2. tvarkyti informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas, rengti medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertinti šių paslaugų vartojimo pokyčius;

   2.3. tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų suvestinius duomenis informacinėje sistemoje;

   2.4. kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia reikiamus duomenis informacinėms sistemoms, tikrinti, ar šie duomenis teisingi ir tinkamai pateikiami;

   2.5. rengti statistines ataskaitas pagal informacinių sistemų duomenis ir teikti jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

   2.6. analizuoti informacinių sistemų duomenis, kaupti ir analizuoti duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiesiems TLK padaliniams;

   2.7. rengti informaciją iš informacinių sistemų suinteresuotoms šalims;

   2.8. analizuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, atlikti eilių sveikatos priežiūros paslaugoms stebėseną;

   2.9. Kauno TLK mastu administruoti informacines sistemas, tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, pagal kompetenciją tvarkyti ligonių kasų bendrą interneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, Kauno TLK vidinius serverius, vietinį kompiuterių tinklą;

   2.10. prižiūrėti Kauno TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką bei tvarkyti jos apskaitą;

   2.11. užtikrinti tinkamą Kauno TLK administruojamų duomenų apsaugą;

   2.12. projektuoti ir kurti papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti;

   2.13. konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, ir ūkio subjektus bei Kauno TLK darbuotojus Kauno TLK administruojamos kompiuterinės ir informacinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais.

    

  • Kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Liucija Kalkauskienė
   309
   Regimantas Andriūnas
   303
   Diana Gineikė
   309
   Algimantas Kažemėkaitis
   310
   Alma Malinauskienė
   310
   Marius Broniukaitis
   310
   Eglė Zdanavičienė
   309

   KONTROLĖS SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   Kontrolės skyriaus tikslas (paskirtis):

   • užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines ir optikas.

    

   Kontrolės skyriaus uždaviniai:

   • kontroliuoti, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamas, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas;
   • nagrinėti asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoti gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais;
   • konsultuoti sutarčių skyriaus darbuotojus rengiant sutarčių priedus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros;
   • konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais;
   • kontroliuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;
   • kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, kiekį ir kokybę, atitiktį nustatytiems reikalavimams, vaistų medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų veiklą;
   • informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vaistinę ar optiką, jos steigėją ir VLK apie kontrolės priemonių metu nustatytus pažeidimus ir reikalauti šių pažeidimų šalinimo;
   • reikalauti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą bei teikti išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą;
   • analizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus medicinos dokumentus ir rengti išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
  Tel. , El. p. , Adresas: Pievų Tako g. 38, LT-92236 Klaipėda
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilma Stasiulienė
   301
  • Gyventojų aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Inesa Byčkova
   103
   Aušra Kačinskaitė
   103
   Andželika Slavinskienė
   105
   Vida Jankauskienė
   104
   Valdemara Paulauskienė
   106
   Kristina Intaitė Bruneikienė
   106
   Eglė Butavičienė
   104
   Gitana Kliučinskienė
   105
   Lina Šeimienė
   302
   Aida Bertašienė
   302
   Julijona Reliugienė
   Danutė Jautakienė
   121
   Valerija Zaksienė
   406
   Zina Ališauskienė
   143
   Olivija Nikšienė
   219

    

   Gyventojų aptarnavimo skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

    

   Skyriaus svarbiausias tikslas – užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamas galimybes, atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje.

   1.  Skyriaus uždaviniai yra:

   1.  Informuoti aptarnaujamus gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoti apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje  (toliau – ES), Jungtinėje Karalystėje  ir Bendrijoje tvarką.

   1.1. Užtikrinti tinkamą ES teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, judančių Bendrijoje, sveikatos apsaugą, įgyvendinimą.

   1.2. Užtikrinti medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų išlaidų kompensavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) lėšų.

   1.3. Administruoti paslaugas asmenų, įrašytų į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) dantų protezavimo posistemį.

   1.4. Administruoti pagal priskirtą kompetenciją laukiančiųjų sąnarių  endoprotezavimo paslaugų eilę.

   2.  Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

    2.1 Tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

    2.2 Išduoda gyventojams Privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus ir Pažymas apie draudimą privalomuoju sveikatos draudimu.

    2.3. Priima ir administruoja apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius Europos sveikatos draudimo kortelę, vykdo jų apskaitą, saugojimą ir paskirstymą.

   2.4. Priima E formos pažymas/SED iš asmenų, atvykusių iš kitų ES šalių narių, rengia ir išduoda E formos pažymas/SED LR apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams bei vykdo  gautų bei išduotų E formos pažymų/SED apskaitą.

   2.5. Priima ir administruoja apdraustųjų prašymus kompensuoti kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už kurias apdraustasis susimokėjo savo lėšomis, išlaidas.

   2.6. Priima iš Klaipėdos TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų ataskaitas ir sąskaitas už kitų ES šalių apdraustiesiems suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.

   2.7. Priima apdraustųjų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, perduoda juos nagrinėti komisijai pagal kompetenciją, informuoja apdraustuosius apie išlaidų kompensavimą.

   2.8. Tvirtina pažymas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimui PSDF biudžeto lėšomis. Tikrina ar pacientas, siunčiamas medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugoms gauti, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir ar medicininės reabilitacijos paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų.

   2.9. Priima gyventojų prašymus dėl sąnario endoprotezo skyrimo eilės atidėjimo, atstatymo į asmenų, laukiančių sąnario endoprotezo, sąrašus (toliau – sąrašas), asmens sveikatos priežiūros įstaigos, į kurios sąrašą asmuo įrašytas, pakeitimo, korespondencijos adreso pakeitimo, banko sąskaitos numerio pakeitimo ir perduoda administruoti pagal kompetenciją.

   2.10. Administruoja paslaugas asmenų, įrašytų į VLK Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS) dantų protezavimo posistemį:

   2.10.1. konsultuoja  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – PAASPĮ) bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ)  asmenų vedimo į EVIS posistemį klausimais;

   2.10.2. priima asmenų, įrašytų į sąrašus iki 2020-12-31, prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas ir dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus (toliau – sąskaitas), vertina jų teisingumą bei informuoja asmenis apie išlaidų kompensavimą;

   2.10.3. kas mėnesį rengia sąskaitų suvestines ir teikia Finansų ir apskaitos skyriui apmokėjimui asmenų prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas bei dantų protezavimo paslaugų apmokėjimą savo lėšomis patvirtinančius finansinius dokumentus;

   2.10.4. rengia pažymas apie mirusiems asmenims priklausančias dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensacijas.

   2.11. Teikia informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas.

   2.12. Kompetencijos ribose konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką.

   2.13. Priima ir registruoja gyventojų prašymus ir skundus. Pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus.

   2.14. Dalyvauja rengiant TLK veiklos ir visuomenės informavimo planų projektus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.

   2.15. Dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia TLK teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.

   2.16. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje.

   2.17. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiuose nuostatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

   2.18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su TLK ir skyriaus funkcijomis susijusius TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

    

  • Administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virginija Žemaitienė
   203
   Agnė Lukaitienė
   204
   Neringa Širkienė
   204
   Greta Ulevičiūtė
   204
   Jolanta Kontautaitė
   301
   Gineta Poškaitė
   102
   Vaida Dargienė
   102
   Laura Aglinskaitė
   102
   Kazys Genčius

    

   Administravimo skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

    

   1. Skyriaus veiklos tikslai:

   1.1. užtikrinti TLK teisės aktuose nustatytų funkcijų ir veiklos valdymo teisėtumą;

   1.2. efektyviai vykdyti TLK veiklos administravimo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešinimo veiklą;

   1.3. užtikrinti žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo veiklą;

   1.4. užtikrinti įstaigos ūkinę veiklą, reikiamas ir sveikas bei saugias darbo sąlygas.

   2. Skyriaus uždaviniai:

   2.1. užtikrinti, kad TLK sprendimai, teisės aktai, sutartys būtų grindžiami Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;

   2.2. užtikrinti TLK veiklos planų įgyvendinimą ir veiklos viešinimą;

   2.3. organizuoti žmogiškųjų išteklių valdymo politikos įgyvendinimą;

   2.4. vykdyti žalos PSDF biudžetui atlyginimo procesą, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose;

   2.5. vykdyti ūkinę TLK veiklą, užtikrinti tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

   3.  Skyriaus funkcijos:

   3.1. pagal kompetenciją rengti, derinti teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus TLK veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti;

   3.2. prižiūrėti TLK vidaus kontrolės sistemą ir nuolat ją gerinti;

   3.3. vykdyti TLK personalo administravimo funkcijas;

   3.4. vykdyti korupcijos prevenciją;

   3.5. organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;

   3.6. užtikrinti tinkamą TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;

   3.7. vykdyti žalos PSDF biudžetui išieškojimą iš fizinių ir juridinių asmenų;

   3.8. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti TLK šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;

   3.9. pagal kompetenciją teikti konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus teisės klausimais;

   3.10. organizuoti TLK stebėtojų tarybos posėdžius, TLK pasitarimus;

   3.11. vykdyti supaprastintus viešuosius pirkimus;

   3.12. vykdyti ūkinę TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;

   3.13. užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai;

   3.14. vykdyti kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

    

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laima Rašinskytė
   205
   Rimanta Dinapienė
   206
   Simona Kirstukienė
   206

    

   Finansų ir apskaitos skyriaus uždaviniai ir funkcijos

    

   1. Skyriaus uždaviniai yra:

   1.1. Vykdyti Klaipėdos TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) dalies ir Klaipėdos TLK veiklos lėšų finansinę apskaitą;

   2.2. Rengti Klaipėdos TLK veiklos išlaidų sąmatą ir kontroliuoti jos vykdymą;

   3.3. Užtikrinti tinkamą Klaipėdos TLK ataskaitų, finansinių ataskaitų bei atskaitomybės rinkinių rengimą bei pateikimą laiku atsakingoms institucijoms.

   2. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   2.1. Įgyvendindamas nuostatų 5.1. uždavinį - vykdyti Klaipėdos TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) dalies ir Klaipėdos TLK veiklos lėšų finansinę apskaitą, Skyrius atlieka šias funkcijas:

   2.1.1. Tvarko Klaipėdos TLK veiklos lėšų ir Klaipėdos TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų finansinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;

   2.1.2. Rengia ir teikia VLK paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

   2.1.3. Sutartyse su ASPĮ nustatytu laiku ir tvarka moka už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, perveda lėšas sveikatos programoms finansuoti;

   2.1.4. Kontroliuoja ekspertizės pažymose nurodytų Klaipėdos TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo ir stebėsenos metu nustatytų nepagrįstai gautų PSDF lėšų grąžinimo vykdymą;

   2.1.5. Vykdo atsiskaitymus su tiekėjais už prekes, paslaugas, darbus;

   2.1.6. Apskaito ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, atsargas ir kitas materialines vertybes. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

   2.1.7. Apskaičiuoja ir išmoka Klaipėdos TLK darbuotojams darbo užmokestį;

   2.2. Įgyvendindamas nuostatų 5.2. uždavinį - rengti Klaipėdos TLK veiklos išlaidų sąmatą ir kontroliuoti jos vykdymą, Skyrius atlieka šias funkcijas:

   2.2.1. Planuoja Klaipėdos TLK veiklos išlaidas, rengia išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;

   2.2.2. Kontroliuoja išlaidų sąmatos vykdymą;

   2.2.3. Vykdo išankstinę (Klaipėdos TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamųjų finansų kontrolę ir atlieka finansų kontrolės procedūras, numatytas Klaipėdos TLK finansų kontrolės taisyklėse;

   2.3. Įgyvendindamas nuostatų 5.3. uždavinį - užtikrinti tinkamą Klaipėdos TLK ataskaitų, finansinių ataskaitų bei atskaitomybės rinkinių rengimą bei pateikimą laiku atsakingoms institucijoms, Skyrius atlieka šias funkcijas:

   2.3.1. Kaupia informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

   2.3.2. Rengia Klaipėdos TLK išlaidų sąmatos ir administruojamojo PSDF biudžeto vykdymo ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius;

   2.3.3. Atlieka viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) nustatytas finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras;

   2.3.4. Sudaro ir nustatytais terminais teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK),  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei;

   2.3.5. Rengia ir teikia Klaipėdos TLK stebėtojų tarybai medžiagą dėl Klaipėdos TLK išlaidų sąmatos ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

    

  • Sutarčių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sigutė Galdikienė
   304
   Loreta Butavičienė
   305
   Jurgita Samulionienė
   305
   Dovilė Lukoševičiūtė
   305
   Giedrė Rimkutė
   305
   Regina Šegždienė
   302
   Rolanda Barakauskienė
   302

    

   Sutarčių skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

    

   1. Sutarčių skyriaus tikslas – efektyviai valdyti TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti: planuoti, sudaryti sutartis ir administruoti jų vykdymą.

   2.  Sutarčių skyriaus uždaviniai yra:

   2.1. Vertinti TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas bei sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius.

   2.2. Vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), vaistinių ir ūkio subjektų prašymus ir dokumentus, reikalingus sutartims sudaryti ar papildyti.

   2.3. Planuoti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas, pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis.

   2.4. Rengti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšų, numatytų sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, paskirstymo ASPĮ, vaistinėms ir ūkio subjektams projektus.

   2.5. Rengti sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis, ūkio subjektais projektus, juos suderinti ir teikti pasirašyti.

   2.6. Administruoti sveikatos programas.

   2.7. Konsultuoti ASPĮ, vaistines, ūkio subjektus dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, sveikatos programų finansavimo iš PSDF biudžeto, Europos Sąjungos šalių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos, sutarčių su vaistinėmis ir ūkio subjektais sudarymo tvarkos.

   2.8. Priimti iš sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ekonomines ataskaitas ir sąskaitas, tikrinti jų pagrįstumą.

   2.9. Kontroliuoti, kaip vykdomas PSDF biudžetas, vykdyti išankstinę (administruojamos PSDF biudžeto dalies) finansų kontrolę.

   2.10. Analizuoti, kaip ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas bei vertinti jų įsiskolinimus ūkio subjektams.

   3.  Sutarčių skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   3.1. Vertina TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas, sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, pacientų srautų pokyčius, paslaugų vartojimo rodiklius savivaldybėse, skaičiuoja savivaldybės gyventojams planuojamą kompensuoti paslaugų mastą, rengia išvadas ir teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

   3.2. Planuoja lėšų poreikį pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos, ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, (toliau – Asmens sveikatos priežiūros paslaugos) išlaidoms apmokėti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms bei medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis.

   3.3. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti paskirstymo ASPĮ projektus.

   3.4. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų išrašomiems kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus.

   3.5. Rengia siuntimų skaičiaus ir lėšų sumos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus.

   3.7. Rengia sutarčių su ASPĮ nomenklatūrinius priedus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto teikimu, esant reikalui juos tikslina.

   3.8. Atlieka skaičiavimus, reikalingus sutarčių ekonominių priedų projektų rengimui:

   3.8.1. Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimo.

   3.8.2. Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, teikimo.

   3.8.3. ASPĮ dėl prevencinių programų teikimo.

   3.9. Vertina ASPĮ, vaistinių, ūkio subjektų, pageidaujančių sudaryti ar patikslinti sutartis su TLK, pateiktus dokumentus.

   3.10. Organizuoja ir kontroliuoja sutarčių tekstų ir jų priedų projektų rengimą, tikslinimą bei sutarčių pasirašymo eigą su ASPĮ, vaistinėmis ir ūkio subjektais.

   3.11. Rengia sutarčių ir jų priedų projektus su ASPĮ, vaistinėmis, ūkio subjektais.

   3.12. Vykdo sutarčių ir jų priedų projektų derinimą su ASPĮ dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.

   3.13. Organizuoja sutarčių pasirašymą su ASPĮ, vaistinėmis, ūkio subjektais.

   3.14. Registruoja ir saugo sutartis, sudarytas su ASPĮ, vaistinėmis, ūkio subjektais.

   3.15. Priima iš ASPĮ, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, bei jų  atitiktį informacinės sistemos „Sveidra“ duomenims.

   3.16. Priima iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, Europos sąjungos, Europos ekonominės Erdvės šalių narių bei Šveicarijos piliečiams, tikrina jų pagrįstumą, bei jų atitiktį informacinės sistemos „Sveidra“ duomenims.

   3.17. Rengia ASPĮ ekonominių ataskaitų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas suvestines, asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų  suvestines, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, VLK.

   3.19.  Rengia Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų Europos sąjungos, Europos ekonominės Erdvės šalių narių bei Šveicarijos piliečiams ir TLK priimtų apmokėti sąskaitų suvestines, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, VLK.

   3.21. Rengia sąskaitų suvestines už PSDF biudžeto lėšomis apmokamas dantų protezavimo paslaugas, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, VLK.​​​

   3.22. Rengia ASPĮ prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, suvestines, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui VLK.

   3.23. Konsultuoja ASPĮ, vaistines, ūkio subjektus dėl sutarčių sudarymo tvarkos, ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, Europos sąjungos, Europos ekonominės Erdvės šalių narių bei Šveicarijos piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos.

   3.24. Atlieka sutarčių vykdymo dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo analizę ir kontrolę, išvadas teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

   3.25. Analizuoja ir vertina iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų prevencinių programų vykdymą.

   3.26. Analizuoja ir vertina ASPĮ, su kuriomis TLK yra pasirašiusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pokyčius.

   3.27. Analizuoja, kaip Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas:

   3.28. Rengia ASPĮ PSDF biudžeto lėšų panaudojimo ir finansinės veiklos ataskaitų suvestines, nustatytais terminais teikia VLK, SAM.

   3.29. Analizuoja ASPĮ PSDF biudžeto lėšų naudojimą bei vertina jų įsiskolinimus ūkio subjektams.

   3.30. Teisės aktų nustatytais terminais priima ASPĮ PSDF biudžeto lėšų panaudojimo ir finansinės veiklos ataskaitas.

   3.31. Priima iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitas bei informaciją apie atsiskaitymų su darbuotojais eigą, analizuoja pokyčius.

   3.32. Rengia Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio bei atsiskaitymo su darbuotojais eigą ataskaitų suvestines, nustatytais terminais teikia VLK.

   3.33. Priima iš Klaipėdos ir Tauragės apskričių ASPĮ suteiktų transplantacijos paslaugų, už kurias mokama pagal žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programą, ekonomines ataskaitas, sąskaitas. Sąskaitas nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

   3.34. Priima iš ASPĮ skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programos išlaidų sąmatos projektus, teikia tvirtinti TLK direktoriui.

   3.35. Priima iš ASPĮ skubios konsultacinės ir specializuotos skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.

   3.36. Kontroliuoja TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies vykdymą pagal PSDF biudžeto straipsnius.

   3.37. Vykdo TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies išankstinę finansų kontrolę.

   3.38. Atlieka ekonominę PSDF biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros kitimo tendencijų analizę.

   3.39. Analizuoja ir kontroliuoja ASPĮ pateiktus duomenis apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su TLK.

   3.40. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.

   3.41. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje.

   3.42. Dalyvauja rengiant vietinius teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia TLK teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus.

   3.43. Nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

   3.44. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

   3.45. Tvarko įstaigos interneto svetainėje skelbiamą Skyriaus kompetencijai priskirtą informaciją.

   3.46. Vykdo kitus su TLK ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

  • Informatikos ir statistikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jelena Filipova
   302
   Inga Kuzminskienė
   303
   Roberta Bobrovienė
   303
   Mindaugas Sutkus
   101
   Tomas Labrencis
   101
   Giedrė Minikė
   303

    

   Informatikos ir statistikos  skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

    

   1. Informatikos ir statistikos skyriaus tikslas – tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje (toliau – IS) „Sveidra“ kaupiamus duomenis apie suteiktas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų kompensuojamas paslaugas, formuoti ataskaitas, prižiūrėti TLK kompiuterinę ir programinę įrangą.

   2. Informatikos ir statistikos skyriaus uždaviniai yra:

   2.1. Tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų;

   2.2. Tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų (toliau – KVP) ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų (toliau – SPSTPL) suvestinius duomenis IS „Sveidra“;

   2.3. Kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia reikiamus duomenis IS „Sveidra“;

   2.4. Rengti statistines ataskaitas pagal IS „Sveidra“ esančius duomenis ir teikti jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

   2.5. Analizuoti IS „Sveidra“ duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiems TLK padaliniams;

   2.6. Rengti informaciją iš IS „Sveidra“ suinteresuotoms šalims;

   2.7. Analizuoti TLK veiklos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, vykdyti laukimo eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;

   2.8. TLK mastu administruoti informacinę sistemą „Sveidra“, Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą EVIS, TLK vidinius serverius, vietinį kompiuterių tinklą;

   2.9. Prižiūrėti TLK naudojamą programinę  įrangą ir kompiuterinę techniką bei užtikrinti jos apskaitą;

   2.10. Užtikrinti tinkamą TLK administruojamų duomenų apsaugą;

   2.11. Konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas darbo su IS „Sveidra“ klausimais;

   2.12. Konsultuoti TLK darbuotojus kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo, asmens duomenų apsaugos klausimais;

   2.13. Kompetencijos ribose spręsti „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ informacinėje sistemoje TLK grupei priskirtus incidentus.

   3. Informatikos ir statistikos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   3.1. Tvarko ir kontroliuoja KVP ir SPSTPL suvestinę informaciją IS „Sveidra“: priima iš ASPĮ KVP ir (ar) SPSTPL blankų paraiškas, priskiria IS „Sveidra“ KVP ir (ar) SPSTPL blankų numerius ASPĮ, tikrina priimtas iš ASPĮ ataskaitas ir sąskaitas apie išduotus KVP;

   3.2. Kontroliuoja, kad į IS „Sveidra“ būtų laiku perduoti joje kaupiami duomenys apie ASPĮ suteiktas ambulatorines ir stacionarines paslaugas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, atlieka periodų uždarymą IS „Sveidra“, nagrinėja gydymo įstaigų prašymus dėl statistinių kortelių tikslinimo, pateikimo pavėluotai ar anuliavimo;

   3.3. Analizuoja IS „Sveidra“ duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiems TLK padaliniams. 

   3.4. Tvarko duomenis apie gyventojų prisirašymą prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų: priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ), sudariusių sutartis su TLK, informaciją apie prisirašiusiųjų gyventojų skaičių, ją tikrina, derina prie ASPĮ prisirašiusių asmenų skaičiaus suderinimo protokolus, analizuoja duomenis apie prisirašiusius gyventojus pagal įstaigas ir amžiaus grupes;

   3.5. Analizuoja IS „Sveidra“ esančią informaciją, susijusią su privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamomis paslaugomis, vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis, formuluoja išvadas ir pasiūlymus;

   3.6. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;

   3.7. Rengia statistines ataskaitas pagal IS „Sveidra“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

   3.8. Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, atlieka laukimo eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;

   3.9. Rengia ir teikia informaciją iš IS „Sveidra“ suinteresuotoms šalims;

   3.10. Kuria užklausas duomenims, kurių negalima sugeneruoti standartinėmis ataskaitomis;

   3.11. TLK mastu administruoja IS „Sveidra“, eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą EVIS: suteikia arba anuliuoja IS „Sveidra“ naudotojams reikiamą prieigą prie informacinės sistemos „Sveidra“, laikantis privalomų duomenų saugos reikalavimų;

   3.12. Administruoja TLK vidinių serverių ir vietinį kompiuterių tinklą: sudaro ir koreguoja slaptažodžių sistemą įėjimui į TLK vietinį kompiuterių tinklą, tvarko naudotojų prieigą, siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą taikomųjų programų darbą;

   3.13. Prižiūri TLK naudojamą kompiuterinę techniką ir programinę įrangą: atlieka kompiuterinės technikos ir programinės įrangos atnaujinimą ir sutrikimų šalinimą, užtikrina kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, inicijuoja kompiuterinės, programinės, kompiuterinio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą;

   3.14. Užtikrina TLK administruojamų duomenų apsaugą, tinkamą informacinių sistemų valdytojo patvirtintų saugos nuostatų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus informacinių sistemų valdytojui dėl elektroninės informacijos saugos užtikrinimo;

   3.15. Pagal kompetenciją konsultuoja ASPĮ darbo su IS „Sveidra“ ir jos posistemėmis klausimais, TLK valstybės tarnautojus ir darbuotojus darbo su IS „Sveidra“ ir jos posistemėmis klausimais, kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo, asmens duomenų apsaugos klausimais;

   3.16. Kompetencijos ribose sprendžia „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ informacinėje sistemoje TLK grupei priskirtus incidentus;

   3.17. Dalyvauja rengiant metinius TLK veiklos planus ir šių planų įvykdymo ataskaitas;

   3.18. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą skyriuje;

   3.19. Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius  teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklą, rengia TLK teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus;

   3.20. Nagrinėja gaunamus raštus ir ruošia atsakymų projektus;

   3.21. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais Skyriaus funkcijų atlikimui;

   3.22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su TLK ar Skyriaus funkcijomis susijusius TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai, pasiekti TLK tikslai.  

    

  • Kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sonata Leščinskienė
   202
   Kęstutis Speičys
   201
   Vilmantas Budvytis
   201
   Eglė Dimaitė
   201
   Aniceta Kungienė
   201
   Vilma Špogienė
   201

    

   Kontrolės skyriaus tikslai, uždaviniai ir funkcijos

    

   1. Skyriaus tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas (toliau - ASPĮ), vaistines ir optikas.

   2. Skyriaus  uždaviniai:

   2.1. Kontroliuoti, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.

   2.2. Nagrinėti asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoti gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.

   2.3. Vertinti ASPĮ, vaistinių ir optikų pasirengimą teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas ir parengti išvadas, į kurias atsižvelgiama pasirašant sutartis.

   2.4. Konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais.

   2.5. Kontroliuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą.

   2.6. Kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, kiekį ir kokybę, atitiktį nustatytiems reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią ASPĮ, vaistinių ir optikų veiklą.

   2.7. Informuoti ASPĮ, vaistinę ar optiką, jos steigėją ir VLK apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus ir reikalauti šių pažeidimų pašalinimo.

   2.8. Reikalauti iš ASPĮ, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą bei teikti išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą.

   2.9. Analizuoti ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus ir rengti išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

   3. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   3.1. Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktos informacijos, dokumentų, esant reikalui, TLK direktoriaus įsakymu atliktų patikrinimų metu surinktų duomenų ir faktų vertinimą, siekiant nustatyti pasirengimą teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, medicininį kodavimo atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimą.

   3.2. Organizuoja ir dalyvauja rengiant ASPĮ, vaistinių ir optikų kontrolės planus.

   3.3. Vykdydamas VLK direktoriaus įsakymu patvirtintame Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Veiklos priežiūros tvarkos aprašas) numatytas procedūras, vadovaudamasis TLK direktoriaus įsakymu atlikti patikrinimą ar ekspertizę, organizuoja ASPĮ, vaistinių ir optikų kontrolės procedūrų atlikimą.

   3.4. Atlieka patikrinimus (duomenų ir faktų, susijusių su kontroliuojamąja veikla rinkimą, įvertinimą, apibendrinimą ir siūlymų teikimą) ir ekspertizę (patikrinimo pažymoje pateiktų duomenų ir išvadų, tikrintosios įstaigos atsiliepimų į tikrinimo metu nustatytus faktus ar pažeidimus bei įstaigos papildomai pateiktų duomenų analizę, pagrįstumo ir teisingumo įvertinimą, žalos PSDF biudžetui nustatymą ir siūlymų pažeidimams šalinti rengimą). Reikalauja iš ASPĮ, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą.

   3