BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vilniaus teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
  Nėra kontaktų
  • Vadovybė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vytautas Mockus
   205
   Dalia Šimelienė
   207
  • Gyventojų aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lina Vitkauskienė
   103
   Viktorija Klinavičienė
   108
   Vaida Bernotienė
   104
   Valerija Milda Tabarienė
   104
   Dalia Butkutė
   112
   Violeta Greviškienė
   112
   Fatima Dzarajeva
   112
   Rūta Jocienė
   112
   Evelina Aleksienė
   113
   Lina Gudaitienė
   113
   Erika Razmienė
   107
   Regina Bogdanovič
   107
   Audronė Čiuladienė
   101
   Teresa Mackevičienė
   salė
   Rasa Dainauskaitė
   salė
   Aldona Rynkevičienė
   salė
   Jolita Juchnevičiūtė
   salė
   Edita Augustinienė
   III a. Alytuje
   Jūratė Mitrulevičienė
   III a. Alytuje
   Dalė Bladienė
   III a. Alytuje
   Vaida Plytnikienė
   III a. Alytuje
   Nijolė Neverovskienė
   110 Trakuose
   Asta Čirbienė
   102 Ukmergėje
   Gražina Petrošienė
   107a Širvintose
   Svetlana Januševskienė
   101 Švenčionyse
   Alina Šilobrit
   202 Šalčininkuose
   Virginija Mickevičienė
   102 Elektrėnuose
   Inga Didikienė
   107 Varėnoje
   Asta Rimavičienė
   I a. Lazdijuose
   Edita Pocevičienė
   111 Druskininkuose

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Svarbiausias skyriaus tikslas yra užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikiamas galimybes, atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje ir tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    informuoti Vilniaus TLK veiklos zonos aptarnaujamus gyventojus apie:
   2.1.1.    Vilniaus TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;
   2.1.2.    teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas PSDF biudžeto lėšomis, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
   2.1.3.    sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
   2.1.4.    tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų Europos ekonominės erdvės šalyse (toliau – EEE) šalyse ir būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje ir apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą; 
   2.1.5.    kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo tvarką;
   2.1.6.    gyventojų prisirašymo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
   2.1.7.    kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo ir galiojimo tvarką;
   2.1.8.    prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
   2.1.9.    dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarką;
   2.1.10.    kitas sveikatos programas, finansuojamas iš PSDF biudžeto;
   2.2.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant:
   2.2.1.    informacinius biuletenius, lankstinukus ir kitą informacinę medžiagą;
   2.2.2.    Vilniaus TLK interneto svetainės informaciją;
   2.3.    išduoti, keisti ir pratęsti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus apdraustiesiems;
   2.4.    įrašyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre duomenis apie privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;
   2.5.    pildyti medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, išduoti medicininės reabilitacijos pažymas apdraustiesiems pagal gydymo įstaigų siuntimus;
   2.6.    išduoti pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;
   2.7.    priimti prašymus ir išduoti Europos sveikatos draudimo korteles ar jas pakeičiančius sertifikatus;
   2.8.    priimti prašymus ir išduoti E ir S formų pažymas, pildyti EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos išduotas E ir S formų pažymas;
   2.9.    priimti prašymus dėl būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE ir Šveicarijos Konfederacijoje, išlaidų kompensavimo, pagal prašymų duomenis pildyti E126 formas, kurias kartu su prašymais ir finansiniais dokumentais siųsti į kompetentingas EEE šalių ir Šveicarijos Konfederacijos įstaigas, informuoti apie jų atsakymus apdraustuosius;
   2.10.    priimti prašymus dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems EEE šalyse, išlaidų kompensavimo;
   2.11.    priimti prašymus ir išduoti duomenų suvestines apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas;
   2.12.    patvirtinti užsieniečių, atvykusių su atitinkamomis formomis, draustumą;
   2.13.    administruoti dantų protezavimo eilę;
   2.14.    priimti gyventojų prašymus kompensuoti dantų protezavimo paslaugų išlaidas;
   2.15.    teikti praktinę metodinę pagalbą gyventojams ir kitoms įstaigoms;
   2.16.    teikti informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas;  
   2.17.    koordinuoti Vilniaus TLK atstovų savivaldybėse darbą;
   2.18.    vykdyti įstatymus, sprendimus, potvarkius ir įsakymus pagal skyriaus darbuotojų kompetenciją ir šiuos nuostatus;
   2.19.    ruošti paklausimus kitų valstybių kompetentingoms institucijoms dėl draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;
   2.20.    rengti skyriaus kompetencijai priskirtus raštus, tarnybinius pranešimus;
   2.21.    direktoriaus pavedimu ir pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengti medžiagą Vilniaus TLK stebėtojų tarybai;
   2.22.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.23.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras;
   2.24.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Gintarė Rakštienė
   303
   Irena Jarmalienė
   301
   Nerija Jasienė
   301
   Jolanta Sadauskaitė
   302
   Gražina Sinkevič
   206
   Viktorija Šaulienė
   106
   Albina Rukštelienė
   106
   Justas Baliasinovas
   308
   Gintaras Leišys
   308
   Vaidas Jonutis

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Skyriaus tikslas yra efektyviai vykdyti Vilniaus TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir viešinimo funkcijas, organizuoti įstaigos dokumentų valdymą ir ūkinę veiklą, užtikrinant reikiamą įstaigos materialinę bazę, saugias ir sveikas darbo sąlygas. 
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    rengti vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertinti, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti, organizuoti įstaigos veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą, tobulinimą ir kontroliuoti jų vykdymą;
   2.2.    prižiūrėti, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją gerinti;
   2.3.    vykdyti įstaigos personalo administravimo funkcijas;
   2.4.    užtikrinti tinkamą Vilniaus TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;
   2.5.    vykdyti ūkinę Vilniaus TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;
   2.6.    planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų ataskaitas;
   2.7.    užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai;
   2.8.    organizuoti Vilniaus TLK stebėtojų tarybos ir Vilniaus TLK vadovybės posėdžius;
   2.9.    organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;
   2.10.    prižiūrėti Vilniaus TLK interneto svetainę ir laiku ją atnaujinti;
   2.11.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.12.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.13.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas, funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Teisės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Martyna Langė
   111
   Ana Starkovskytė
   110
   Monika Tamošaitė
   110

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

   1.    Pagrindiniai skyriaus tikslai yra reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti, kad Vilniaus TLK rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.2.    atstovauti Vilniaus TLK visų instancijų teismuose ir atstovaujamosios institucijos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.3.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;
   2.4.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;
   2.5.    rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
   2.6.    sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;
   2.7.    teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;
   2.8.    užtikrinti Vilniaus TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertinti Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
   2.9.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
   2.10.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo;
   2.11.    tvarkyti civilinių ieškinių registracijos žurnalą, teikti steigėjui ataskaitas apie rezultatus;
   2.12.    atlikti įstaigos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
   2.13.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.14.    vizuoti sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
   2.15.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.16.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Diana Valentinovičienė
   204
   Elia Golovačienė
   203
   Laura Zimnickienė
   203
   Rasa Gerbutavičienė
   203

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Svarbiausias skyriaus tikslas yra vykdyti Vilniaus TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    tvarkyti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymo ir Vilniaus TLK administruojamo PSDF biudžeto buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;
   2.2.    kaupti informaciją dėl PSDF biudžeto vykdymo ir finansinės atskaitomybės;  
   2.3.    vykdyti išankstinę (Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamąją finansų kontrolę;
   2.4.    planuoti Vilniaus TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;
   2.5.    kontroliuoti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos vykdymą;
   2.6.    apskaičiuoti ir išmokėti Vilniaus TLK darbuotojams darbo užmokestį;
   2.7.    rengti ir teikti paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;
   2.8.    sutartyse su ASPĮ ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka apmokėti draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti;
   2.9.    kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų Vilniaus TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą;
   2.10.    rengti Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir administruojamo PSDF biudžeto vykdymo ataskaitas bei finansinių ataskaitų rinkinius;
   2.11.    pagal nustatytus terminus teikti nustatytos formos ataskaitas Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei; 
   2.12.    atlikti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) nustatytas finansinių ataskaitų konsolidavimo procedūras;
   2.13.    teikti kitiems Vilniaus TLK skyriams jų uždaviniams vykdyti reikalingą apskaitoje sukauptą informaciją;
   2.14.    rengti ir teikti Vilniaus TLK stebėtojų tarybai medžiagą dėl Vilniaus TLK išlaidų sąmatos ir metinės ataskaitos;
   2.15.    nagrinėti skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir ruošti atsakymus;
   2.16.    saugoti buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus formuoti jų bylas ir nustatyta tvarka perduoti į įstaigos archyvą;
   2.17.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.18.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas, funkcijas ir vienkartinius pavedimus;
   2.19.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras.
    

  • Sutarčių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Dangira Skebėrienė
   210
   Aušra Arbačiauskienė
   211
   Alicija Skaržinskaitė
   209
   Joana Krasauskienė
   209
   Gintarė Gasevičienė
   209
   Jūratė Tupčiauskienė
   212
   Inga Ivanauskienė
   212
   Rūta Ramanauskaitė-Vaiciukienė
   213
   Vilija Seibutienė
   213
   Irena Masiliūnaitė
   213
   Tatjana Dordik
   309
   Irena Šermukšnienė
   309

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
    
   1.    Skyriaus tikslas yra efektyviai valdyti Vilniaus TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti: planuoti, ruošti sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (toliau – ASPĮ sutartis), sutartis su vaistinėmis ir optikomis dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis (toliau – Vaistinių sutartis), administruoti jų vykdymą.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    planuoti Vilniaus TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas, pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis, analizuoti ankstesnių metų sutarčių vykdymą; 
   2.2.    vertinti ASPĮ, vaistinių ir optikų prašymus ir dokumentus, reikalingus sutartims  sudaryti ar papildyti, rengti išvadas, į kurias atsižvelgiama pasirašant sutartis;
   2.3.    rengti PSDF biudžeto lėšų, numatytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, paskirstymo ASPĮ projektus;
   2.4.    rengti ASPĮ sutarčių projektus, juos derinti ir teikti pasirašyti; 
   2.5.    planuoti Vilniaus TLK skirtą PSDF biudžeto išlaidų dalį, skirtą kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, apskaičiuojant lėšų poreikį ir paskirstant lėšas ASPĮ;
   2.6.    rengti Vaistinių sutarčių projektus, juos derinti ir teikti pasirašyti;
   2.7.    planuoti PSDF biudžeto lėšas, skirtas sveikatos programoms, paskirstyti jas ASPĮ pagal atskiras programų rūšis, analizuoti jų vykdymą;
   2.8.    konsultuoti ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo bei kitais sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais;
   2.9.    priimti iš ASPĮ suteiktų paslaugų ekonomines ataskaitas, tikrinti priimtas sąskaitas už suteiktas paslaugas ir teikti Finansų ir apskaitos skyriui, formuoti suvestines ir teikti Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);
   2.10.    priimti iš ASPĮ išlaidų kompensavimą patvirtinančius dokumentus, ataskaitas,  už Europos Sąjungos šalių narių piliečiams suteiktas paslaugas išrašytas sąskaitas, juos tikrinti, formuoti suvestines ir teikti VLK;
   2.11.    kontroliuoti, kaip vykdomas administruojamos dalies PSDF biudžetas;
   2.12.    analizuoti, kaip ASPĮ naudoja PSDF biudžeto lėšas, vertinti jų finansinius rezultatus;
   2.13.    analizuoti ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitas, rengti jų suvestines ir pateikti ataskaitas VLK;
   2.14.    vykdyti išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;
   2.15.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą ASPĮ, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.16.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

  • Statistikos ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ryta Jūratė Treigienė
   208
   Tomas Miliauskas
   215
   Jovita Mitkienė
   215
   Ona Adamonienė
   215
   214
   Laima Leišienė
   214
   Lina Šilaikienė
   214
   Danutė Jedeškaitė
   202
   Gediminas Paurys
   202
   Gilbertas Šulcas
   201

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1.    Skyriaus tikslas yra tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamus duomenis apie suteiktas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų kompensuojamas paslaugas, formuoti ataskaitas, atlikti statistines analizes, analizuoti duomenis apie Vilniaus TLK aptarnaujamos zonos gyventojams teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir pokyčius, prižiūrėti Vilniaus TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą. 
   2.    Skyriaus uždaviniai: 
   2.1.    tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ);
   2.2.    tvarkyti informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas, rengti medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertinti šių paslaugų vartojimo pokyčius;
   2.3.    kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia reikiamus duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“, tikrinti, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami; tikrinti, ar ASPĮ ataskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis;
   2.4.    tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų suvestinius duomenis informacinėje sistemoje;  
   2.5.    priimti iš ASPĮ sąskaitas už kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) šalių apdraustiesiems suteiktas kompensuojamąsias paslaugas, kitų ES šalių apdraustiesiems Lietuvos Respublikoje suteiktų kompensuojamųjų paslaugų apskaitos dokumentų kopijas, įvertinti pateiktų dokumentų duomenų atitiktį IS „Sveidra“ duomenims;
   2.6.    rengti statistines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje „Sveidra“ esančius duomenis ir teikti administracijai, kitiems Vilniaus TLK skyriams, skelbti ligonių kasų interneto svetainėje;
   2.7.    suinteresuotoms šalims ruošti informaciją iš informacinės sistemos „Sveidra“;
   2.8.    analizuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, atlikti eilių sveikatos priežiūros paslaugoms gauti stebėseną;
   2.9.    analizuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo tendencijas, jų pokyčius, duomenis apie Vilniaus TLK veiklos zonos gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;
   2.10.    konsultuoti ASPĮ dėl Lietuvos draudžiamiesiems ir ES šalių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos;
   2.11.    Vilniaus TLK mastu administruoti informacinę sistemą „Sveidra“ ir jos posistemius,  tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, tvarkyti Vilniaus TLK dalį ligonių kasų interneto svetainėje ir intraneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, Vilniaus TLK vidaus serverius, vietinį kompiuterių tinklą; 
   2.12.    prižiūrėti Vilniaus TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką,  tvarkyti jos apskaitą; 
   2.13.    užtikrinti tinkamą Vilniaus TLK administruojamų duomenų apsaugą;
   2.14.    projektuoti, kurti ir diegti papildomas kompiuterines priemones, reikalingas Vilniaus TLK funkcijoms vykdyti, tobulinti ir optimizuoti esamas; 
   2.15.    konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas ir Vilniaus TLK darbuotojus Vilniaus TLK administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais; 
   2.16.    administruoti kompiuterinę sistemą „Dantų protezavimas socialiai remtiniems asmenims“; 
   2.17.    administruoti ir prižiūrėti įstaigos informacinio televizoriaus ir projektorių sistemas, naujinti jų turinį; 
   2.18.    vykdyti naudotojų aptarnavimo tarnybos informacinės sistemos darbuotojų funkcijas, susijusias su Vilniaus TLK grupei priskirtais incidentais; 
   2.19.    daryti atsargines serverių duomenų kopijas ir, jeigu būtina, jas atkurti; 
   2.20.    rengti ir tvarkyti duomenų teikimo sutartis;
   2.21.    analizuoti ir nustatyti Vilniaus TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos ar kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį, teikti jį TLK direktoriui; esant poreikiui, inicijuoti kompiuterinės, programinės, kompiuterio ryšio įrangos bei su jos priežiūra, remontu ir aptarnavimu susijusių paslaugų pirkimą;     
   2.22.    nagrinėti skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir rengti atsakymus;
   2.23.    bendradarbiauti su kitais Vilniaus TLK skyriais, teikti teisės aktais nustatytą pagalbą toms ASPĮ, medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms ir vaistinėms, su kuriomis pasirašytos paslaugų teikimo sutartys;
   2.24.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus ir jo pavaduotojo pavestas funkcijas bei vienkartinius pavedimus;
   2.25.    pagal skyriaus kompetenciją skyriaus darbuotojai gali dalyvauti atliekant kontrolės procedūras.

  • Kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolita Klara Kedaitė
   307
   Gintautas Paulėkas
   Alytus
   Romualda Kšivickienė
   310
   Asta Kasnauskytė
   312
   Justina Davainytė
   312
   Eglė Čepukaitienė
   312
   Julija Valienė
   313
   Audronė Mazurkienė
   313
   Gražina Morozienė
   313
   Jolanta Puidokienė
   311

   SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

   1.    Pagrindiniai skyriaus tikslai yra reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti, kad Vilniaus TLK rengiami dokumentai atitiktų teisės aktų reikalavimus.
   2.    Skyriaus uždaviniai:
   2.1.    įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.2.    atstovauti Vilniaus TLK visų instancijų teismuose ir atstovaujamosios institucijos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;
   2.3.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;
   2.4.    rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;
   2.5.    rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;
   2.6.    sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;
   2.7.    teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;
   2.8.    užtikrinti Vilniaus TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą; vertinti Vilniaus TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus šalies ir Europos Sąjungos teisės aktus;
   2.9.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;
   2.10.    pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi į Vilniaus TLK dėl privalomojo sveikatos draudimo;
   2.11.    tvarkyti civilinių ieškinių registracijos žurnalą, teikti steigėjui ataskaitas apie rezultatus;
   2.12.    atlikti įstaigos pasirašytų sutarčių teisinę stebėseną;
   2.13.    vykdyti korupcijos prevenciją;
   2.14.    vizuoti sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, projektus;
   2.15.    dalyvauti pagal skyriaus kompetenciją atliekant kontrolės procedūras;
   2.16.    vykdyti skyriaus darbuotojų kompetencijai priklausančias ir šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Vilniaus TLK direktoriaus pavestas funkcijas ir vienkartinius pavedimus.
    

 • Kauno teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Aukštaičių g.10, LT-44147 Kaunas
  Nėra kontaktų

  Misija

  Ligonių kasos – sveikųjų ir sergančiųjų garantas – užtikrina apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuodama.

  Vizija

  Ligonių kasos – patikimos, atviros pokyčiams, profesionaliu darbu užtikrina sveikatos sistemos finansinį tvarumą, kad kiekvienas žmogus jaustųsi saugus ir galėtų naudotis privalomojo sveikatos draudimo teikiamomis galimybėmis.

  Vertybės

  Atsakomybė. Esame atsakingi už savo veiklos ir sprendimų poveikį visuomenei, laikomės prisiimtų įsipareigojimų ir siekiame pateisinti pasitikėjimą.

  Pagarba. Kiekvienas mums svarbus toks, koks jis yra. Tikime, kad pagarba ir tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.

  Bendradarbiavimas. Esame geranoriški, vertiname savo darbuotojų ir partnerių profesionalumą bei pastangas, kartu siekiame bendrų tikslų ir ieškome geriausio sprendimo.

  • Vadovybė
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Virgilijus Šiaudikis
   407
   Jurga Damulevičienė
   422
  • Gyventojų aptarnavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Valinskaitė-Barščevičienė
   113
   Danguolė Petrauskaitė
   109
   Roberta Blekaitienė
   110
   Rasa Spūdienė
   110
   Gintarė Čeidaitė
   110
   Daiva Baleišienė
   110
   Justina Stankienė
   112
   Laima Polačenkienė
   302
   Angelė Jasinauskienė
   312
   Vilija Lenkauskienė
   311
   Dalia Vaičiūnienė
   311
   Laura Razmantė
   33
   Aldona Mitkuvienė
   305
   Jūratė Vilkelienė
   102
   Vitalija Martusevičienė
   27
   Džineta Byštautienė
   109
   Neringa Vaitūnaitienė
   Audronė Burdulienė
   102

   GYVENTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Gyventojų aptarnavimo skyriaus tikslas (paskirtis):

   4.1. užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, visuomenės informavimą apie privalomojo sveikatos draudimo teikimas galimybes bei atstovauti apdraustųjų interesams privalomojo sveikatos draudimo sistemoje. Tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

    

   5. Gyventojų aptarnavimo skyriaus uždaviniai:

   5.1. išduoti Europos sveikatos draudimo korteles;

   5.2. išduoti E formos pažymas;

   5.3. išduoti pažymas, patvirtinančias asmens teisę į kompensaciją už medicininę reabilitaciją ir sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą;

   5.4. išduoti pažymas apie asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu;

   5.5. išduoti privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus;

   5.6. tvarkyti Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą;

   5.7. patvirtinti užsieniečių, pateikusių E formos pažymas, draudimą;

   5.8. konsultuoti ir informuoti Kauno TLK zonos aptarnaujamus gyventojus apie Kauno TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoti apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką;

   5.9. administruoti laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų eilę ir informuoti laukiančius dantų protezavimo paslaugos asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį bei galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas.

   5.10. priimti sąskaitas iš gyventojų už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

   5.11. teikti informaciją gyventojams apie jiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir jų išlaidoms apmokėti skiriamas PSDF biudžeto lėšas.

  • Teisės ir administravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evelina Daugėlė
   106
   Virginija Juciuvienė
   409
   Laima Grachauskienė
   407
   Rasa Bagvilaitė-Raugalienė
   105
   Ramutė Miklovienė
   409
   Birutė Brazauskienė
   105
   Rūta Domantė
   105
   Laura Gustaitė - Gedvilienė
   302
   Ruslana Šukė
   107
   Ingrida Valaitė
   107
   Vytautas Laurukėnas
   102
   Vytautas Jasionis
   102

   Teisės ir administravimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   1. Teisės ir administravimo skyriaus tikslas (paskirtis):

   1.1. efektyviai vykdyti Kauno TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešinimo funkcijas;

   1.2. organizuoti įstaigos ūkinę veiklą, užtikrinant reikiamą įstaigos materialinę bazę ir saugias bei sveikas darbo sąlygas;

   1.3. reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) atlyginimo, atstovauti įstaigai ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti Kauno TLK rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams;

   1.4. kurti ir įgyvendinti atsparią korupcijai aplinką.

    

   2. Teisės ir administravimo skyriaus uždaviniai:

   2.1. rengti vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius įstaigos veiklos valdymą, vertinti kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti. Dalyvauti Valstybės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) ir teritorinių ligonių kasų veiklos planų įgyvendinime, periodiškai ar pagal poreikį teikiant duomenis VLK;

   2.2. prižiūrėti, kaip funkcionuoja vidaus kontrolės sistema, ir nuolat ją gerinti;

   2.3. vykdyti Kauno TLK personalo administravimo funkcijas;

   2.4. užtikrinti tinkamą Kauno TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą;

   2.5. vykdyti ūkinę Kauno TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas;

   2.6. planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus bei rengti viešųjų pirkimų ataskaitas;
   2.7. užtikinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos bei priešgaisrinės saugos reikalavimai;

   2.8. organizuoti Kauno TLK stebėtojų tarybos ir Kauno TLK vadovybės posėdžius;

   2.9. organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą;

   2.10. organizuoti pagal kompetenciją informacijos bendroje ligonių kasų interneto svetainėje peržiūrą ir savalaikį atnaujinimą;

   2.11. vykdyti korupcijos prevenciją;

   2.12. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgaliojimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus;

   2.13. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugu išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų;

   2.14. rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis;

   2.15. rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų;

   2.16. sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę;

   2.17. teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą;

   2.18. užtikrinti Kauno TLK teisės aktų ir sutarčių teisėtumą. Vertinti Kauno TLK administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams;

   2.19. pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams bei į Kauno TLK konsultuotis besikreipiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims PSD klausimais.

    

  • Finansų ir apskaitos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Dabašinskienė
   403
   Silvija Petrauskienė
   403
   Agnė Ramonaitytė
   405
   Danutė Sodaitienė
   405

   FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Finansų ir apskaitos skyriaus tikslas (paskirtis):

   4.1. vykdyti Kauno TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) dalies buhalterinę apskaitą, tinkamai ir laiku sudaryti  buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus.

    

   5. Finansų ir apskaito skyriaus uždaviniai:

   5.1. tvarkyti Kauno TLK veiklos lėšų ir Kauno TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukiant visas finansines operacijas;

   5.2. kaupti informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti;

   5.3. sudaryti ir nustatytais terminais pateikti buhalterinės ir finansinės atskaitomybės dokumentus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

   5.4. planuoti Kauno TLK veiklos išlaidas, rengti išlaidų sąmatas ir jas pagrindžiančius dokumentus;

   5.5. kontroliuoti išlaidų sąmatos vykdymą;

   5.6. apskaičiuoti ir išmokėti Kauno TLK darbuotojams darbo užmokestį;

   5.7. rengti ir teikti VLK paraiškas finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

   5.8 sutartyse su ASPĮ ir vaistinėmis nustatytu laiku ir tvarka mokėti už draudžiamiesiems suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones, pervesti lėšas sveikatos programoms finansuoti;

   5.9. vykdyti išankstinę (Kauno TLK išlaidų sąmatos vykdymo) ir einamųjų finansų kontrolę;

   5.10. kontroliuoti ekspertizės pažymose nurodytų Kauno TLK teisėtų reikalavimų dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą.

  • Sutarčių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Vilija Andrašiūnienė
   304
   Virginija Morkūnaitė
   410
   Kristina Murauskienė
   410
   Sigita Skroblienė
   411
   Agnė Bakšinskienė
   411
   Dovilė Ličkienė
   411
   Svetlana Kazlova
   412
   Irena Adomavičienė
   103
   Monika Morozienė
   103
   Sandra Mačienė
   103

   SUTARČIŲ SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   1. Sutarčių skyriaus tikslas (paskirtis) yra: efektyviai valdyti Kauno TLK administruojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)  biudžeto dalies lėšas sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, planuoti, sudaryti sutartis ir administruoti jų vykdymą.

    

   2. Skyriaus uždaviniai:

   2.1. vertinti Kauno TLK veiklos zonos sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas bei sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius;

   2.2. planuoti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšas. Pagal PSDF biudžeto straipsnius apskaičiuojant jų poreikį ir paskirstant pagal atskiras paslaugų rūšis;

   2.3. rengti TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies lėšų, numatytų sveikatos priežiūros išlaidoms apmokėti, paskirstymo ASPĮ, vaistinėms ir ūkio subjektams projektus;

   2.4. rengti sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir ūkio subjektais projektus, juos derinti ir teikti pasirašymui;

   2.5. administruoti sveikatos programas;

   2.6. konsultuoti ASPĮ, vaistines ir ūkio subjektus dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, sveikatos programų finansavimo iš PSDF biudžeto, Europos Sąjungos šalių narių piliečiams Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos, sutarčių su vaistinėmis ir ūkio subjektais sudarymo tvarkos;

   2.7. priimti iš ASPĮ, vaistinių ir ūkio subjektų ekonomines ataskaitas ir sąskaitas, tikrinti jų pagrįstumą bei ataskaitose pateikiamų duomenų atitiktį informacinės sistemos ,,Sveidra“ duomenims;

   2.8. kontroliuoti, ar laiku vaistinės ir ūkio subjektai pateikia reikiamus duomenis informacinėms sistemoms, tikrinti, ar šie duomenis teisingi ir tinkamai pateikiami;

   2.9. kontroliuoti, kaip vykdomas PSDF biudžetas, ir vykdyti išankstinę (administruojamos PSDF biudžeto dalies) finansų kontrolę;

   2.10. analizuoti, kaip ASPĮ, vaistinės ir ūkio subjektai naudoja PSDF biudžeto lėšas, bei vertinti jų įsiskolinimus ūkio subjektams;

   2.11. vertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir ūkio subjektų pasirengimą teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas ir parengti išvadas, į kurias atsižvelgiama pasirašant sutartis.

    

  • Statistikos ir analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Artūras Adomavičius
   311
   Tomas Backūnas
   306
   Darius Bartusevičius
   306
   Donatas Dobilas
   311
   Žilvinas Jucius
   311
   Vaidas Bendžius
   310
   Ligita Nasickienė
   308
   Nelia Misiūnienė
   308
   Jolanta Mekionienė
   306

   STATISTIKOS IR ANALIZĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   1. Statistikos ir analizės skyriaus tikslas (paskirtis) yra: tvarkyti ir analizuoti informacinėje sistemoje „Sveidra“, Eilių ir atsargų valdymo informacinė sistema (EVIS) bei kitose VLK valdomose sistemose (toliau – informacinės sistemos) kaupiamus duomenis, prižiūrėti TLK kompiuterinę ir programinę įrangą, organizuoti informacinių sistemų plėtrą, užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą.

    

   2. Skyriaus uždaviniai:

   2.1. tvarkyti duomenis apie gyventojų prisirašymą prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų;

   2.2. tvarkyti informaciją apie apdraustiesiems išduotas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo pažymas, rengti medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines, vertinti šių paslaugų vartojimo pokyčius;

   2.3. tvarkyti kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų suvestinius duomenis informacinėje sistemoje;

   2.4. kontroliuoti, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia reikiamus duomenis informacinėms sistemoms, tikrinti, ar šie duomenis teisingi ir tinkamai pateikiami;

   2.5. rengti statistines ataskaitas pagal informacinių sistemų duomenis ir teikti jas administracijai, kitiems TLK skyriams;

   2.6. analizuoti informacinių sistemų duomenis, kaupti ir analizuoti duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikti suinteresuotiesiems TLK padaliniams;

   2.7. rengti informaciją iš informacinių sistemų suinteresuotoms šalims;

   2.8. analizuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, atlikti eilių sveikatos priežiūros paslaugoms stebėseną;

   2.9. Kauno TLK mastu administruoti informacines sistemas, tarnybinio elektroninio pašto sistemos darbą, pagal kompetenciją tvarkyti ligonių kasų bendrą interneto svetainę, kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, Kauno TLK vidinius serverius, vietinį kompiuterių tinklą;

   2.10. prižiūrėti Kauno TLK naudojamą programinę įrangą ir kompiuterinę techniką bei tvarkyti jos apskaitą;

   2.11. užtikrinti tinkamą Kauno TLK administruojamų duomenų apsaugą;

   2.12. projektuoti ir kurti papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti;

   2.13. konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, ir ūkio subjektus bei Kauno TLK darbuotojus Kauno TLK administruojamos kompiuterinės ir informacinės įrangos, informacinių sistemų plėtros, asmens duomenų apsaugos klausimais.

    

  • Kontrolės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Liucija Kalkauskienė
   309
   Regimantas Andriūnas
   303
   Diana Gineikė
   309
   Algimantas Kažemėkaitis
   310
   Alma Malinauskienė
   310
   Marius Broniukaitis
   310
   Eglė Zdanavičienė
   309

   KONTROLĖS SKYRIAUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

   Kontrolės skyriaus tikslas (paskirtis):

   • užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos apdraustųjų teisės, vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės ir prieinamumo kontrolę, konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines ir optikas.

    

   Kontrolės skyriaus uždaviniai:

   • kontroliuoti, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamas, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas;
   • nagrinėti asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų pažeidimą, konsultuoti gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais;
   • konsultuoti sutarčių skyriaus darbuotojus rengiant sutarčių priedus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūros;
   • konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, vaistines, optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) klausimais;
   • kontroliuoti draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;
   • kontroliuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto, kiekį ir kokybę, atitiktį nustatytiems reikalavimams, vaistų medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos techninių priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumą bei su tuo susijusią asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų veiklą;
   • informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, vaistinę ar optiką, jos steigėją ir VLK apie kontrolės priemonių metu nustatytus pažeidimus ir reikalauti šių pažeidimų šalinimo;
   • reikalauti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą bei teikti išvadas sprendžiant nuobaudų skyrimo klausimą;
   • analizuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus medicinos dokumentus ir rengti išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Pievų Tako g. 38, LT-92236 Klaipėda
  Nėra kontaktų

  TLK vykdo šias funkcijas:

  9.1. Civilinio kodekso ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku bei tvarka apmoka joms už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones;

  9.2. Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka kompensuoja draudžiamiesiems vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei galūnių, sąnarių ir organų protezų įsigijimo ir protezavimo išlaidas;

  9.3. tvarko draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitą;

  9.4. finansuoja savivaldybių sveikatos programas;

  9.5. analizuoja ir įvertina duomenis apie apskrities savivaldybių gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

  9.6. kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išlaidas, kiekį ir kokybę, taip pat, ar suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, ar teisėtai išrašomi ir išduodami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių veiklą;

  9.7. apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus informuoja įstaigą, jos steigėją, Valstybinę ligonių kasą, reikalauja iš pažeidėjo atsakomybės ir pažeidimų pašalinimo;

  9.8. tikrina, ar teisingai išrašomos sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąskaitos, ir su tuo susijusius buhalterinius bei kitus dokumentus;

  9.9. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis kontroliuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;

  9.10. vadovaudamasi Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais bei sutartimis, išieško iš sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą bei skiria nuobaudas;

  9.11. atlieka finansinę bei ekonominę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizę;

  9.12. skelbia informaciją apie savo veiklą, praneša draudžiamiesiems apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas;

  9.13. atstovauja Valstybinei ligonių kasai teismuose;

  9.14. vykdo šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Valstybinės ligonių kasos pavestas funkcijas bei vienkartinius pavedimus;

  9.15. vykdo kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 • Šiaulių teritorinė ligonių kasa
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 273, LT-76332 Šiauliai
  Nėra kontaktų

  Vizija

  Ligonių kasos – patikimos, atviros pokyčiams, profesionaliu darbu užtikrina sveikatos sistemos finansinį tvarumą, kad kiekvienas žmogus jaustųsi saugus ir galėtų naudotis privalomojo sveikatos draudimo teikiamomis galimybėmis.

  Misija

  Ligonių kasos – sveikųjų ir sergančiųjų garantas – užtikrina apdraustųjų sveikatos priežiūrą, kompensuodama jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodama lėšas.

  Vertybės

  Atsakomybė. Esame atsakingi už veiklos ir sprendimų poveikį visuomenei, laikomės prisiimtų įsipareigojimų ir siekiame pateisinti pasitikėjimą.

  Pagarba. Kiekvienas mums svarbus toks, koks jis yra. Tikime, kad pagarba ir tarpusavio supratimas yra būtina sėkmingo darbo sąlyga.

  Bendradarbiavimas. Esame geranoriški, vertiname savo darbuotojų ir partnerių profesionalumą bei pastangas, kartu siekiame bendrų tikslų ir ieškome geriausio sprendimo.