BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


​Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymas
1 Administracinės paslaugos kodas   PAS20760
2 Administracinės paslaugos versija   1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausto asmens (toliau – LR apdraustasis) išlaidos sveikatos priežiūrai kitoje Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje kompensuojamos tokiais pat įkainiais, sąlygomis ir apimtimi, kaip būtų kompensuojamos Lietuvoje, t. y. pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytas kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų ir sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, neviršijant faktinių LR apdraustojo išlaidų.

LR apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos tik tuomet, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas) gydymo valstybėje jam buvo teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), gydytojo išduotą siuntimą.

Veiksmai:

1. LR apdraustasis (arba jo atstovas), siekdamas gauti savo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kitoje EEE valstybėje kompensaciją, ne vėliau kaip per 1 metus nuo sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaiso (-ų), ir (ar) medicinos pagalbos priemonės (-ių) išdavimo EEE valstybėje dienos asmeniškai arba paštu pateikia TLK užpildytą nustatytos formos prašymą kartu su reikiamais dokumentais.

2. TLK užregistruoja gautą prašymą nustatyta tvarka ir per 7 darbo dienas nuo jo gavimo dienos patikrina, ar asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai gydymo valstybėje gavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) įsigijo vaistų, ir (ar) medicinos prietaisą (-ų), ir (ar) medicinos pagalbos priemonę (-ių):

2.1. jei paaiškėja, kad asmuo nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvos Respublikoje arba apdraustasis (ar jo atstovas) nepateikia reikiamų dokumentų, TLK raštu praneša asmeniui, kad prašymas netenkinamas, ir paaiškina šio sprendimo priežastis arba paprašo pristatyti trūkstamus dokumentus per 10 darbo dienų;

2.2. jei nustatoma, kad asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir pateikė visus reikiamus dokumentus:

2.2.1. TLK direktoriaus įsakymu sudaryta tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisija (toliau – TLK komisija) išnagrinėja LR apdraustojo prašymą kompensuoti jo išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir (ar) vaistams, ir (ar) medicinos prietaisui (-ams), ir (ar) medicinos pagalbos priemonei (-ėms) įsigyti kitoje EEE valstybėje;

2.2.2. prašymai kompensuoti apdraustojo išlaidas ortopedijos techninėms priemonėms ir sąnarių endoprotezams įsigyti gydymo valstybėje persiunčiami nagrinėti VLK direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai (toliau – VLK komisija).

3. TLK ar VLK komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo dienos išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl LR apdraustojo išlaidų kompensavimo:

3.1. nusprendus nekompensuoti LR apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos LR apdraustajam (arba jo atstovui) išsiunčiamas pranešimas apie atsisakymą kompensuoti išlaidas, kartu nurodant atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką;

3.2. nusprendus kompensuoti LR apdraustojo išlaidas tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai (išskyrus išlaidas dantų protezavimo paslaugoms ir sąnarių endoprotezams įsigyti), nustatomas kompensuojamosios sumos dydis ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos kompensuojamoji suma pervedama į LR apdraustojo (arba jo atstovo) prašyme nurodytą banko sąskaitą.

4. VLK arba TLK per 3 darbo dienas nuo kompensuojamosios sumos pervedimo į LR apdraustojo banko sąskaitą dienos  raštu informuoja apie tai asmenį (arba jo atstovą).

    Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Nekompensuojamos šios LR apdraustųjų išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai:

  • išlaidos, netiesiogiai susijusios su tarpvalstybine sveikatos priežiūra: kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidos ir pan.;
  • paciento mokesčiai ir priemokos, sumokami gydymo valstybėje sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui;
  • išlaidos gydymo valstybėje suteiktoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, jei analogiškos paslaugos nėra įrašytos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, sąrašus arba iš esmės neatitinka į minėtus sąrašus įrašytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų turinio;
  • išlaidos gydymo valstybėje išduotiems vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu šie vaistai, prietaisai bei priemonės nėra įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) arba Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), arba Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), arba ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus.
5 Administracinės paslaugos gavėjas   Draudžiamasis asmuo
6 Administracinės paslaugos teikimo būdas   Neelektroninė paslauga
7 Administracinės paslaugos suteikimo kaina   Teikiama neatlygintinai
8 Administracinės paslaugos rezultatas   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
9 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  

TLK arba VLK per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl galimybės kompensuoti vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas ir kompensacijos dydžio.

Kompensacija LR apdraustajam pervedama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kompensuojamoji suma dantų protezavimo paslaugų išlaidoms apmokėti LR apdraustajam pervedama jam įgijus teisę gauti kompensaciją Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Kompensuojamoji suma sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidoms apmokėti LR apdraustajam pervedama jam įgijus teisę gauti kompensaciją Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

10 Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą  

1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

11 Paslaugos inicijavimo forma   Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas (patvirtinta forma)
12 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

1. Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta jo kopija (jei prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį).

3. Visi medicinos dokumentai arba jų kopijos, įskaitant:

3.1. jei LR apdraustajam užsienio valstybėje buvo teikiamos specializuotos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo siuntimo kopija (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas);

3.2. kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijos (jei prašoma kompensuoti vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas);

3.3. jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvos Respublikoje – 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduoti, kopijos.

4. Finansiniai dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos čekiai, kasos pajamų orderio kvitai ir kt.).

13 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)   Naudojami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro duomenys (centrinė registro tvarkymo įstaiga – VLK).
14 Administracinės paslaugos teikėjas Atsakingas padalinys TLK gyventojų aptarnavimo skyriai
    Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Rūta Liaudanskienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Babilčiūtė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Mitrulevičienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Butkutė.

Kauno TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Adomavičienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Stančauskienė.

Klaipėdos TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Komskytė.

Šiaulių TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Rilienė.

Panevėžio TLK:

Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Nakrošienė;

Kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Stukienė

    Telefonas

Bendruoju telefono numeriu: (8 5) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)

Vilniaus TLK: +370 5  26 61333;

+370 5 21 94362; +370 31 55 5958;

Kauno TLK: +370 37 20 0602; +370 37 32 2005;

+370 37 30 0578;

Klaipėdos TLK:  +370 46  38 0473;

+370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41 52 6535;

+370 41 52 0346;

Panevėžio TLK: +370 45 50 8761;

 +370 45 596 263

    Faksas

Vilniaus TLK +370 5 27 91424;

Kauno TLK +370 37 32 0636;

Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;

Šiaulių TLK +370 41 52 6528;

Panevėžio TLK +370 45 58 3789

    El. paštas

Vilniaus TLK:

ruta.liaudanskiene@vlk.lt;

justina.babilciute@vlk.lt;

jurate.mitruleviciene@vlk.lt;

dalia.butkute@vlk.lt.

Kauno TLK:

irena.adomaviciene@vlk.lt;

asta.stancauskiene@vlk.lt.

Klaipėdos TLK:   

dainora.burniauskiene@vlk.lt;

egle.komskyte@vlk.lt.

Šiaulių TLK:

inga.kvedariene@vlk.lt;

ingrida.riliene@vlk.lt.

Panevėžio TLK:

laura.nakrosiene@vlk.lt;

aldona.stukiene@vlk.lt.

15 Administracinės paslaugos koordinatorius Atsakingas padalinys

VLK Tarptautinių reikalų skyrius
​Paslaugos koordinatorius Vyriausioji specialistė Inga Ježerkauskaitė
​Telefonas +370 5 23 64156   
El. paštas inga.jezerkauskaite@vlk.lt

 

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinys TLK gyventojų aptarnavimo skyriai
    Paslaugos vadovas

Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė;

Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė;

Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė;

Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Inga Kvedarienė;

Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė

    Telefonas

Vilniaus TLK +370 5 26 61338;

Kauno TLK +370 37 32 2005;

Klaipėdos TLK +370 46 38 0473;

Šiaulių TLK +370 41 59 6136;

Panevėžio TLK +370 45 50 8761

    El. paštas

lina.vitkauskiene@vlk.lt;

rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt

salvinija.andriusiene@vlk.lt;

inga.kvedariene@vlk.lt

sigita.paulauskiene@vlk.lt

16 Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugą, schema   Administracinės paslaugos teikimo  schema
17 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą   Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės)
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26