BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymo turinys
1. Paslaugos pavadinimas   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
2. Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausto asmens (toliau – LR apdraustasis) išlaidos sveikatos priežiūrai kitoje Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje kompensuojamos tokia apimtimi ir tvarka, kokia būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

LR apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos tik tuomet, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas) gydymo valstybėje jam buvo teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), gydytojo išduotą siuntimą.

Veiksmai:

1. LR apdraustasis arba jo atstovas, siekiantis gauti savo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kitoje EEE valstybėje kompensaciją, ne vėliau kaip per 1 metus nuo sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių ir (ar) medicinos priemonių (prietaisų) išdavimo gydymo valstybėje dienos TLK pateikia užpildytą nustatytos formos prašymą kartu su reikiamais dokumentais.

2. Gavęs prašymą ir kitus reikiamus dokumentus, TLK atsakingasis darbuotojas per 3 darbo dienas:

2.1. įvertina, ar asmuo buvo apdraustas Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu, kai gydymo valstybėje jam buvo pradėta teikti asmens sveikatos priežiūros paslauga ir (ar) paskirti vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės, ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai);

2.2. informuoja asmenį apie sprendimą netenkinti prašymo, jei paaiškėja, kad asmuo nebuvo apdraustas Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu, kai gydymo valstybėje jam buvo pradėta teikti asmens sveikatos priežiūros paslauga ir (ar) paskirti vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės, ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai).

2.3. supažindina apdraustąjį (arba jo atstovą) su išlaidų kompensavimo tvarka, pateikdamas / išsiųsdamas nustatytos formos pažymą, kurioje nurodoma informacija apie priimtus dokumentus ir apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką.

2.4.  perduoda šį prašymą nagrinėti TLK direktoriaus įsakymu sudaromai Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijai (toliau – TLK komisija), jei paaiškėja, kad tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo metu asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

3. TLK komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo TLK dienos įvertina ir išnagrinėja apdraustojo (arba jo atstovo) pateiktus dokumentus, išsiaiškina, ar gydymo valstybėje jam suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos ir (ar) išduotų vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių, ir (ar) medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo išlaidos gali būti kompensuojamos ir priima sprendimą dėl šių apdraustojo išlaidų kompensavimo. Jei priimamas teigiamas sprendimas, nustatomas kompensuojamosios sumos dydis.

4. TLK atsakingasis darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia apdraustajam (arba jo atstovui) pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie priimtą sprendimą ir jo apskundimo tvarką.

5. Jei priimamas teigiamas sprendimas, kompensuojamoji suma per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į apdraustojo (arba jo atstovo)  nurodytą banko sąskaitą.

3. Paslaugos gavėjo (asmens, siekiančio gauti paslaugą) tipas   Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
4. Paslaugos teikimo (būdas) tipas   Ne el. būdu teikiama paslauga
5. Informacija apie tai, ar paslauga teikiama atlygintinai   Paslauga teikiama neatlygintinai
6. Paslaugos teikimo rezultatas   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
7. Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą, ir nuorodos į interneto svetaines, kuriose tie teisės aktai yra skelbiami  

1. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

8. Paslaugos inicijavimo forma   Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas (patvirtinta forma)
9. Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą  

1. Prašymas kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba patvirtinta jo kopija (jei prašymas siunčiamas paštu arba per pasiuntinį).

3. Visi medicinos dokumentai arba jų kopijos, įskaitant:

3.1. jei LR apdraustajam užsienio valstybėje buvo teikiamos specializuotos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo siuntimo kopija (išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas);

3.2. kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijos (jei prašoma kompensuoti vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas);

3.3. jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvos Respublikoje – 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduoti, kopijos.

4. Finansiniai dokumentai (sąskaitos faktūros, kasos čekiai, kasos pajamų orderio kvitai ir kt.).

10. Duomenys apie informaciją ir dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats   Informacija apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą – Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras.
11. Duomenys apie susijusius su paslauga veiksmus ir jų inicijavimo formos   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)
12. Nuorodos į ligonių kasų interneto svetainės puslapius   Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia teritorinės ligonių kasos)
13. Kitos pastabos ir reikšminga informacija  

Paslauga yra galutinė.

14. Raktažodžiai   Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra
15. Asmens arba padalinio, atsakingo už paslaugos suteikimą, kontaktiniai duomenys Paslaugos teikėjas

Vilniaus TLK:

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Rūta Liaudanskienė
 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Izotovė
 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji specialistė Dalia Butkutė

Kauno TLK:

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Stankienė
 • Statistikos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Backūnas

Klaipėdos TLK:

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Dainora Burniauskienė
 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Butavičienė

Šiaulių TLK:

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji specialistė Regina Vitkauskienė

Panevėžio TLK:

 • Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Laura Nakrošienė
 • Kontrolės skyriaus patarėja Aldona Stukienė.
Telefonas

Bendruoju telefono numeriu: (8 5) 232 2222 arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)

Vilniaus TLK: +370 5  26 61333;

+370 5 21 94362; +370 31 55 5958;

Kauno TLK: +370 37 20 0602; +370 37 32 2005;

+370 37 30 0578;

Klaipėdos TLK:  +370 46  38 0473;

+370 46  21 1666;

Šiaulių TLK: +370 41 52 6535;

+370 41 52 0346;

Panevėžio TLK: +370 45 50 8761;

 +370 45 596 263

Faksas
 • Vilniaus TLK +370 5 27 91424;
 • Kauno TLK +370 37 32 0636;
 • Klaipėdos TLK +370 46 38 1481;
 • Šiaulių TLK +370 41 52 6528;
 • Panevėžio TLK +370 45 58 3789
El. paštas

Vilniaus TLK:

Kauno TLK:

Klaipėdos TLK:   

Šiaulių TLK:

Panevėžio TLK:

16. Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo aprašymas  

Veiksmai, kai LR apdraustas ar jo atstovas kreipiasi dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo:

1. Gavęs prašymą ir kitus reikiamus dokumentus, TLK atsakingasis darbuotojas, įvertina, ar asmuo buvo apdraustas Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu, kai gydymo valstybėje jam buvo pradėta teikti asmens sveikatos priežiūros paslauga ir (ar) paskirti vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės, ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai);

2. TLK atsakingasis darbuotojas informuoja asmenį apie sprendimą netenkinti prašymo, jei paaiškėja, kad asmuo nebuvo apdraustas Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu, kai gydymo valstybėje jam buvo pradėta teikti asmens sveikatos priežiūros paslauga ir (ar) paskirti vaistai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės, ir (ar) medicinos priemonės (prietaisai).

3. TLK atsakingasis darbuotojas supažindina apdraustąjį (arba jo atstovą) su išlaidų kompensavimo tvarka, pateikdamas / išsiųsdamas nustatytos formos pažymą, kurioje nurodoma informacija apie priimtus dokumentus ir apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką.

4.  TLK atsakingasis darbuotojas perduoda šį prašymą nagrinėti TLK direktoriaus įsakymu sudaromai Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijai (toliau – TLK komisija), jei paaiškėja, kad tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų gavimo metu asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

5. TLK komisija įvertina ir išnagrinėja apdraustojo (arba jo atstovo) pateiktus dokumentus, išsiaiškina, ar gydymo valstybėje jam suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos ir (ar) išduotų vaistų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių, ir (ar) medicinos priemonių (prietaisų) įsigijimo išlaidos gali būti kompensuojamos ir priima sprendimą dėl šių apdraustojo išlaidų kompensavimo. Jei priimamas teigiamas sprendimas, nustatomas kompensuojamosios sumos dydis.

6. TLK atsakingasis darbuotojas išsiunčia apdraustajam (arba jo atstovui) pranešimą, kuriame pateikiama informacija apie priimtą sprendimą ir jo apskundimo tvarką.

7. Jei priimamas teigiamas sprendimas, kompensuojamoji suma per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pervedama į apdraustojo (arba jo atstovo)  nurodytą banko sąskaitą.

. .17.

Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo trukmė

 

Kompensacija LR apdraustajam pervedama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kompensuojamoji suma dantų protezavimo paslaugų išlaidoms apmokėti LR apdraustajam pervedama jam įgijus teisę gauti kompensaciją Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Kompensuojamoji suma sąnarių endoprotezų įsigijimo išlaidoms apmokėti LR apdraustajam pervedama jam įgijus teisę gauti kompensaciją Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

18. Neelektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos kaina   0,00 EUR
19. Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos teikimo aprašymas  

 

20. Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos administracinės paslaugos užsakymo tinklalapį  

 

21. Elektroninės paslaugos brandos lygis   Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės).
22. Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos suteikimo trukmė   Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės)
23. Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos kaina    
24. Kiti duomenys  

PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos šios apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai:

- išlaidos, susijusios su tarpvalstybine sveikatos priežiūra: kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidos ir pan.;

- paciento mokesčiai ir priemokos, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui;

- išlaidos gydymo valstybėje suteiktoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, neįrašytoms į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus, arba iš esmės neatitinkančioms į minėtus sąrašus įrašytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų turinio;

- išlaidos vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonėms (prietaisams), skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą) ar Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą), ar Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), ar Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą.

25. Informacija apie apskundimo tvarką   Ginčai dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo nagrinėjami Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26