BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


​​Sąnario endoprotezo skyrimas (paslaugą teikia Valstybinė ligonių kasa)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymas
1 Administracinės paslaugos kodas   PAS32930
2 Administracinės paslaugos versija   1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas   Sąnario endoprotezo skyrimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) centralizuotai perka ir prireikus nemokamai skiria sąnarių endoprotezus, jų komponentus ir priedus asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji).

Veiksmų seka:

1. Įvertinęs apdraustojo būklę,  šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas siunčia jį konsultuotis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią sąnarių endoprotezavimo paslaugas (toliau – ASPĮ).

2. Apdraustasis gali pasirinkti ASPĮ, kurioje jam būtų suteiktos konsultavimo ir sąnario endoprotezavimo paslaugos. Rinkdamasis ASPĮ, apdraustasis gali naudotis VLK interneto svetainės www.vlk.lt skilties „Apie eiles" eilutėje „Kur ir kiek reikia laukti endoprotezavimo operacijų" (http://www.vlk.lt/Puslapiai/Apie-eiles.aspx), pateikta informacija apie vidutinę atitinkamo kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo trukmę įvairiose ASPĮ.

3. ASPĮ gydytojas ortopedas traumatologas nustato diagnozę ir informuoja apdraustąjį apie operacijos tikslingumą bei sąnario endoprotezo įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

4. Jei apdraustasis nusprendžia operuotis, jį konsultavęs gydytojas ortopedas traumatologas užpildo vieną iš nustatytos formos prašymų:

a) prašymą skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine tvarka (jei pacientui turi būti atliekama planinė sąnario endoprotezavimo operacija);

b) prašymą skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą (jei pacientui turi būti atliekama revizinė sąnario endoprotezavimo operacija planine tvarka);

c) prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka (jei pacientui turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija).

5. Gydytojas ortopedas traumatologas ar įgaliotasis darbuotojas registruoja ir pateikia prašymą VLK per Eilių ir atsargų valdymo informacinę sistemą (toliau – EVIS). Prašymas pateikiamas per 5 darbo dienas nuo konsultacijos ar gydytojų konsiliumo dienos.

6. VLK pagal pateikto prašymo datą įtraukia apdraustąjį į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę jo pasirinktoje ASPĮ. Jei apdraustajam turi būti atliekama skubi operacija, jis į eilę įtraukiamas pirmumo tvarka.

7. VLK per 10 darbo dienų nuo apdraustojo įrašymo į jo pasirinktos ASPĮ eilę dienos išsiunčia asmeniui paštu pranešimą apie įrašymą į eilę.

8. Standartinius kompensuojamuosius sąnarių endoprotezus VLK eilės tvarka skiria apdraustiesiems pagal jų įrašymo į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę pasirinktoje ASPĮ datą.

9. Įrašius apdraustąjį į sąnario endoprotezo skyrimo eilę, VLK priima sprendimą dėl sąnario endoprotezo skyrimo:

a) jei VLK priima sprendimą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos apdraustasis informuojamas registruotu laišku;

b) jei VLK priima sprendimą neskirti kompensuojamojo sąnario endoprotezo, per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos apdraustasis apie tai paštu informuojamas, nurodant tokio sprendimo priežastis.

10. Jei VLK nustato, kad asmuo yra nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, sąnario endoprotezas neskiriamas, o prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas sustabdomas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui. VLK per 5 darbo dienas nuo šio prašymo vykdymo sustabdymo dienos informuoja apie tai asmenį raštu. Pranešime nurodoma prašymo vykdymo sustabdymo priežastis ir terminas, iki kurio VLK turi būti pateikiami paciento draustumą patvirtinantys dokumentai. Jei iki nustatyto termino šie dokumentai negaunami, asmuo išbraukiamas iš eilės.

11. Apdraustasis suderina sąnario endoprotezavimo operacijos datą su ASPĮ gydytoju ortopedu traumatologu. Operacija turi būti atliekama per 120 dienų nuo sąnario endoprotezo skyrimo.

   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Jei apdraustajam turi būti atliekamos dvi (ar daugiau) sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl kiekvieno numatomo implantuoti kompensuojamojo sąnario endoprotezo turi būti teikiamas atskiras prašymas. Visi dėl to paties apdraustojo pateikti prašymai registruojami EVIS vienu metu, bet į eilę apdraustasis įtraukiamas tik dėl vieno iš jam reikiamų kompensuojamųjų sąnarių endoprotezų skyrimo. Dėl kito sąnario endoprotezo skyrimo apdraustasis įrašomas į eilę ne anksčiau kaip po 6 mėnesių (jei operacija turi būti atliekama skubos tvarka, ši nuostata netaikoma).

Apdraustieji, laukiantys numatytos sąnario endoprotezavimo operacijos, gali patys pasitikrinti savo vietą eilėje ir sužinoti kitą jiems svarbią informaciją VLK interneto svetainės www.vlk.lt skiltyje „Apie eiles". Reikia pasirinkti eilutę „Pasitikrinkite savo vietą sąnarių endoprotezų eilėje", nurodytuose langeliuose įrašyti savo asmens kodą ir prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą registracijos numerį: http://evs.vlk.lt/VlkEvsIsPublicPortal/.

Apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jo įrašymą į eilę, bet pageidaujantis pasirinkti kitą ASPĮ, turi pateikti VLK laisvos formos prašymą dėl ASPĮ pakeitimo.

VLK, gavusi apdraustojo prašymą įrašyti jį į kitos jo pasirinktos ASPĮ eilę, per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įrašo jį į naujai pasirinktos ASPĮ apdraustųjų, laukiančių sąnario endoprotezo skyrimo, eilę pagal jo įtraukimo į anksčiau pasirinktos ASPĮ eilę datą. Apdraustajam išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į eilę kitoje jo pasirinktoje ASPĮ.

Apdraustasis, gavęs VLK pranešimą apie jam skirtą sąnario endoprotezą, turi teisę vieną kartą atidėti sąnario endoprotezavimo operaciją ne daugiau kaip 1 metams.

Jei kompensuojamasis sąnario endoprotezas skiriamas pirmą kartą ir apdraustasis nesuderina operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad jis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, apdraustojo prašymo skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą vykdymas automatiškai sustabdomas 1 metams.

Apdraustojo vieta kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilėje pasirinktoje ASPĮ arba jam skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas jo prašymu kitam apdraustajam neperleidžiamas ir iš vienos ASPĮ į kitą nepervežamas – jis eilės tvarka atitenka kitam apdraustajam, įrašytam į eilę toje pačioje ASPĮ.

Apdraustasis, kuriam buvo skirtas kompensuojamasis sąnario endoprotezas, bet nebuvo atlikta sąnario endoprotezavimo operacija, turi teisę vieną kartą būti pakartotinai įrašytas į jo pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą. Šia teise apdraustasis gali pasinaudoti 1 metų laikotarpiu, skaičiuojamu nuo sąnario endoprotezo skyrimo dienos.

Norėdamas būti pakartotinai įrašytas į pasirinktos ASPĮ eilę, apdraustasis tiesiogiai arba paštu pateikia VLK laisvos formos prašymą grąžinti jį į pasirinktos ASPĮ eilę pagal ankstesnio įtraukimo į šią eilę datą ir pakartotinai skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą.

VLK, gavusi apdraustojo prašymą grąžinti jį į eilę, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo gavimo dienos įtraukia apdraustąjį į jo pasirinktos ASPĮ eilę ir apie tai jį paštu informuoja.

Jei apdraustasis per nustatytą terminą nesikreipia dėl jo grąžinimo į eilę arba, pakartotinai gavęs kompensuojamąjį sąnario endoprotezą, nesuderina sąnario endoprotezavimo operacijos datos, atsisako (raštu) operuotis, nesutinka su siūloma šios operacijos data, neatvyksta operuotis numatytu metu arba gydytojas ortopedas traumatologas nustato, kad apdraustasis negali būti operuojamas dėl kontraindikacijų, jis yra išbraukiamas iš kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilės.

Apdraustasis, pakeitęs gyvenamąją vietą, apie tai turi raštu informuoti VLK, pateikdamas laisvos formos prašymą atnaujinti kontaktinius duomenis.

5 Administracinės paslaugos gavėjas   Apdraustieji
6 Administracinės paslaugos teikimo būdas   Neelektroninė paslauga
7 Administracinės paslaugos suteikimo kaina   Teikiama nemokamai
8 Administracinės paslaugos rezultatas   Kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimas
9 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  

Sąnarių endoprotezai skiriami apdraustiesiems jų pasirinktose ASPĮ  pagal prašymų užregistravimo VLK datą. Atsižvelgiant į kompensuojamojo sąnario endoprotezo skyrimo eilę pasirinktoje ASPĮ, sąnario endoprotezo reikia laukti nuo 1 dienos iki 18 mėnesių.

Apdraustajam, kuriam turi būti atliekama skubi sąnario endoprotezavimo operacija, sąnario endoprotezas skiriamas nedelsiant.

10 Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą  

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

11 Paslaugos inicijavimo forma  

1. Prašymas skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine ar neplanine tvarka (patvirtinta forma).

2. Prašymas skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą (patvirtinta forma).

3. Prašymas skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka (patvirtinta forma).

12 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Prireikus:

1. laisvos formos prašymas pakeisti gydymo įstaigą;

2. laisvos formos prašymas pakartotinai įtraukti į eilę pagal pirminio prašymo datą;

3. laisvos formos prašymas atnaujinti kontaktinius duomenis.

13 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  

Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre tikrinami duomenys apie asmens draustumą.

ASPĮ per EVIS pateikia:

1. Prašymą skirti kompensuojamąjį standartinį, specialųjį arba individualų sąnario endoprotezą planine tvarka.

2. Prašymą skirti kompensuojamąjį revizinį sąnario endoprotezą.

3. Prašymą skirti kompensuojamąjį sąnario endoprotezą skubos tvarka.

4. Pažymą apie atliktą sąnario endoprotezavimo operaciją.

14 Administracinės paslaugos teikėjas Atsakingas padalinys

VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyrius

Vyriausioji specialistė Rūta Petrėtienė
​Telefonai +370 5 236 4130; 8 5 232 2222; arba +370 5 232 2222 (skambinant iš užsienio)
​Faksas +370 5 23 64111
​El. paštas ruta.petretiene@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinys

VLK Centralizuotai apmokamų vaistų skyrius
​Paslaugos vadovas Vedėja Lina Reinartienė
​Telefonas +370 5 23 64135
​Faksas +370 5 23 64111
​El. paštas lina.reinartiene@vlk.lt

16 Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, sekos schema   Pridedama paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema
17 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą   Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo skirti kompensuojamuosius sąnario endoprotezus formą rasti interneto svetainėje).
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26