BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


​Apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimas (paslaugą teikia Valstybinė ligonių kasa)

Eil. Nr. Pavadinimas   Aprašymas
1 Administracinės paslaugos kodas   PAS1956
2 Administracinės paslaugos versija   1
3 Administracinės paslaugos pavadinimas   Apdraustųjų, savo lėšomis įsigijusių ortopedijos technines priemones, išlaidų kompensavimas
4 Administracinės paslaugos apibūdinimas

 

 

 

 

Paslaugos aprašymas

 

 

 

Ortopedijos techninės priemonės – medicinos prietaisams priskiriami įtvarai, tvirtinami iš išorės prie kūno dalies ir ją sustiprinantys, pagerinantys jos funkcijas, palengvinantys ligos ar sužeidimo padarinius ir padedantys atraminei judėjimo sistemai, taip pat papildomieji ir keičiamieji kūno dalių protezai. Ortopedijos techninėms priemonėms prilyginami ir ortopedijos įmonių išduodami klausos aparatai su ausies įdėklais bei akių protezai.

Teisę skirti kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones turi tik toliau nurodytų profesinių kvalifikacijų gydytojai, dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis:

 • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
 • gydytojas chirurgas / vaikų chirurgas;
 • gydytojas neurologas;
 • gydytojas neurochirurgas;
 • gydytojas ortopedas traumatologas;
 • gydytojas otorinolaringologas;
 • gydytojas reumatologas;
 • plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas;
 • gydytojas oftalmologas.

Kompensuojamosiomis ortopedijos techninėmis priemonėmis apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji) aprūpina ortopedijos įmonės, sudariusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.  

Veiksmai:

1. Kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės gali būti skiriamos, kai apdraustasis pats kreipiasi į gydytoją specialistą dėl konsultacijos. Taip pat gali būti skiriamos, kai asmuo konsultuojamas palaikomojo gydymo ir slaugos arba globos įstaigoje (ši nuostata netaikoma akių protezams) arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

2. Kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones skiriantis gydytojas informuoja apdraustąjį apie šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką ir pateikia ortopedijos įmonių, kurios dėl asmenų aprūpinimo minėtomis priemonėmis yra sudariusios sutartis su VLK, sąrašą.

3. Apdraustasis, pageidaujantis greičiau gauti reikiamą ortopedijos techninę priemonę, t. y. nelaukti, kol eilės tvarka ji bus pagaminta, ją įsigyja savo lėšomis ortopedijos įmonėje ir užpildo šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę;
 • prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę.

4. Ortopedijos įmonė:

 • informuoja apdraustąjį apie ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką;
 • patikrina asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu;
 • pasirašytinai supažindina su kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių katalogu;
 • užpildo pagal užsakymą gaminamos kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapą ir pateikia apdraustajam šio užsakymo lapo kopiją bei išrašytą sąskaitą;
 • jei ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių užsakymų priėmimo eilė, informuoja apdraustąjį apie laukimo, kol bus priimtas kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės užsakymas, trukmę ir nurodo apdraustojo registracijos numerį.

5. Apdraustasis, norintis gauti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos apmokėjimo dienos asmeniškai, elektroniniu paštu, paštu ar per įgaliotąjį asmenį turi pateikti VLK prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę, apmokėtą ortopedijos įmonės sąskaitą, prašymo leisti įsigyti savo lėšomis ortopedijos techninę priemonę ir šios priemonės užsakymo lapo kopijas.

6. VLK priima sprendimą kompensuoti savo lėšomis įsigytos ortopedijos techninės priemonės išlaidas, jeigu pateikti visi 3 punkte nurodyti dokumentai. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, apdraustasis apie tai informuojamas raštu.

7. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo dienos, kai sueina ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka terminas.

   

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

Kompensuojamąją ortopedijos techninę priemonę skiriantis gydytojas privalo apdraustojo medicinos dokumentuose (forma Nr. 003/a, forma Nr. 025/a) daryti atitinkamus įrašus apie kompensuojamosios ortopedijos techninės priemonės skyrimą. Šis įrašas galioja ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jo padarymo dienos.

Apdraustajam, įsigyjančiam ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis ir teikiančiam prašymą dėl atitinkamų išlaidų kompensavimo, ortopedijos įmonė šią priemonę gali gaminti tik tuo atveju, jei asmenims, kuriems ortopedijos technikos priemonės įsigijimo išlaidos kompensuojamos bendrąja tvarka, neteks ilgiau laukti jiems skirtos priemonės.

Apdraustojo lėšomis įsigyjamos ortopedijos techninės priemonės bazinės kainos vieno balo vertė yra lygi vienam eurui. Nustatant apdraustajam mokamos kompensacijos už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę dydį, šios priemonės bazinės kainos balo vertė turi atitikti jo vertę tą ataskaitinį laikotarpį, kai ortopedijos techninė priemonė buvo įsigyta.

Kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos apmokamos pagal jų bazines kainas.

5 Administracinės paslaugos gavėjas   Apdraustieji
6 Administracinės paslaugos teikimo būdas   Neelektroninė paslauga; elektroninė paslauga
7 Administracinės paslaugos suteikimo kaina   Teikiama nemokamai
8 Administracinės paslaugos rezultatas   Savo lėšomis įsigytų ortopedijos techninių priemonių išlaidų kompensavimas
9 Administracinės paslaugos suteikimo trukmė   Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo dienos, kai sueina ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimo bendrąja tvarka terminas.
10 Teisės aktai, reglamentuojantys  administracinės paslaugos teikimą  

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo"

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo"

3. VLK direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1K-34 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo"

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"

5. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-211 „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų (pranešimų) nagrinėjimo Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos taisyklių patvirtinimo"

11 Paslaugos inicijavimo forma  

1. Prašymas leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę (patvirtinta forma).

2. Prašymas skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę (patvirtinta forma).

12 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Asmuo, įsigyjantis ortopedijos techninę priemonę savo lėšomis, pateikia:

a) prašymą leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę;

b) prašymą skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę;

c) ortopedijos įmonės išrašytą ir apdraustojo apmokėtą sąskaitą;

d) ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopiją.

13 Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)   Naudojamasi Eilių ir atsargų valdymo informacinės sistemos (toliau – EVIS)  Ortopedijos posistemio duomenimis. EVIS valdytoja – VLK.
14 Administracinės paslaugos teikėjas Atsakingas padalinys

VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius

Vyriausiasis specialistas Ernestas Nedzinskas

Telefonas + 370 5 23 64195; (8 5) 232 2222 arba + 370 5 232 2222  (skambinant iš užsienio)

Faksas +370 5 23 64111

El. paštas ernestas.nedzinskas@vlk.lt

15

Administracinės paslaugos vadovas

Atsakingas padalinys

VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyrius

Vedėjas Giedrius Baranauskas
​Telefonas +370 5 23 64197
​Faksas +370 5 23 64111
​El. paštas giedrius.baranauskas@vlk.lt

16 Veiksmų, atliekamų teikiant paslaugas, sekos schema   Administracinės paslaugos teikimo schema
17 Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą  

Neelektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – II vienpusės sąveikos lygis (vartotojui suteikiama galimybė prašymo leisti savo lėšomis įsigyti ortopedijos techninę priemonę formą ir  prašymo skirti kompensaciją už savo lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę formą atsisiųsti iš VLK interneto svetainės).

Elektroninės paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – III dvipusės sąveikos lygis (paslaugos gavėjui suteikiama galimybė reikalingus dokumentus VLK pateikti el. paštu, pasirašius juos saugiu elektroniniu parašu).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26