2023-11-14

Vilniaus teritorinė ligonių kasa – geriausia Lietuvos biudžetinė įstaiga

Naujausias Vidaus reikalų ministerijos vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimas rėmėsi anonimine internetine beveik pusantro šimto dalyvių apklausa. Tyrimo rezultatai rodo, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa (TLK) – įstaiga, kurioje darbuotojų įsitraukimo į darbą ir pasitenkinimo darbu rodikliai yra geriausi visame vyriausybiniame sektoriuje. Tai iliustruoja, kad viešasis sektorius kuria ir vertę, ir gerą darbo vietą.

Apie kuriamą vertę

Jau 27 metus skaičiuojanti Vilniaus TLK gali pasirodyti kiek nuobodi – visą tą laiką įstaiga veikia sklandžiai, be visuomenės dėmesį prikaustančių skandalingų įvykių, be pagrįstų skundų dėl jos veiklos. Nuo Vilniaus TLK veiklos pradžios nėra ir nė vieno darbuotojų skundo dėl darbo sąlygų, mobingo ar kitų panašių su darbu įstaigoje susijusių dalykų. 

Atsižvelgdama į tai, kad daugumos žmonių darbo valandos sutampa su viešųjų įstaigų ir netgi daugybės verslo įmonių darbo laiku, Vilniaus TLK sudaro galimybę gyventojams su privalomuoju sveikatos draudimu susijusius reikalus susitvarkyti prieš ar po darbo, savaitgalį. Gyventojai įstaigoje priimami darbo dienomis po 10,5 val., pradedant jau nuo 7.30 val., taip pat 4 valandas šeštadieniais. Darbo dienomis veikia ir 11 atstovybių – po atstovybę visuose Vilniaus TLK veiklos zonos rajonų centruose.

Atvykę interesantai gali prie įstaigos nemokamai pasistatyti automobilį. Lankytojus pasitinka budėtojas, prireikus paaiškina aptarnavimo tvarką, palydi, pagelbsti su vaikais atvykusiems gyventojams, neįgaliesiems. Jiems taip pat pritaikytas įėjimas ir įrengtas specialus liftas, pakeliantis į gyventojų aptarnavimo salės erdvę. 

Gyventojams ligonių kasos teikiamų paslaugų poreikis akivaizdus. Gyventojų aptarnavimo skyrius per metus įvairiais su privalomuoju sveikatos draudimu susijusiais klausimais telefonu suteikia konsultacijas apie 40 500 gyventojų, gauna apie 20 400 prašymų ir paklausimų, gyvai aptarnauja beveik 80 tūkst. lankytojų, o vidutinė laukimo trukmė – 3 minutės 10 sekundžių. Per metus išduodama daugiau kaip 110 tūkst. Europos sveikatos draudimo kortelių (ESDK). Atvykus į įstaigą ESDK galima užsisakyti ir gauti per kelias minutes, nes šios kortelės gyventojams iš karto atspausdinamos. ESDK užsisakant internetu, galima pasirinkti kortelės pristatymą registruotu paštu Lietuvoje.

Šiemet Vilniaus TLK administruoja beveik 1 mlrd. eurų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir kitoms išlaidoms apmokėti. Šiuo metu pagal sutartis dėl PSDF lėšomis apmokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo įstaiga dirba su 546 Vilniaus ir Alytaus apskričių sveikatos priežiūros įstaigomis, t. y. PSDF lėšomis apmoka apdraustiesiems jose suteiktas paslaugas.

Apie kuriamą patrauklią darbo aplinką

Geri rezultatai generuojami tam palankioje darbo aplinkoje. Kalbant apie ją, verta grįžti prie minėtos VRM anoniminės darbuotojų apklausos, kurioje dalyvavo ir daugiau kaip 80 proc. Vilniaus TLK darbuotojų. 

Rezultatai nudžiugino – daugelį metų dėta daug pastangų, kad darbo aplinka įstaigoje būtų maksimaliai palanki, darbuotojai motyvuoti, jaustųsi įvertinti. Tokia aplinka skatina kūrybiškumą ieškant sprendimų, dėl kokių nors priežasčių padidėjęs darbo krūvis ar sunkesnės užduotys priimami kaip iššūkis, leidžiantis daugiau išmokti ir suteikiantis moralinio pasitenkinimo rezultatu. Panašu, kad pastangos atsipirko.

Palyginti su visu vyriausybiniu sektoriumi, Vilniaus TLK pastebimai labiau patenkinti visais darbo aspektais, o bendrai darbu patenkinti net 85 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų (plg. visas vyriausybinis sektorius 63 proc.). Tam tikri darbo aspektai teigiamai vertinami beveik 100 procentų: socialinės garantijos ir  aprūpinimas darbo priemonėmis (po 98 proc.), darbo sąlygos (97 proc.), santykiai su tiesioginiu vadovu ir kolegomis (atitinkamai 93 ir 92 proc.), darbo užmokestis (90 proc.).

Apklausos dalyvių atsakymai rodo, kad vienas iš įstaigos silpnesnių aspektų yra karjeros galimybės. 2017 metais galimybę daryti karjerą Vilniaus TLK teigiamai įvertino tik 38 proc. apklausos dalyvių. Tačiau panašu, kad ir ši sritis gerėja, darbuotojai randa galimybių realizuotis ir dabar teigiamai šį aspektą vertina beveik 60 proc. dalyvių, t. y. trečdaliu daugiau. Kita vertus, šio aspekto svarba jiems kiek sumažėjo.  

Palyginti su visu vyriausybiniu sektoriumi, Vilniaus TLK įsitraukimo į darbą indeksas (4,43) yra pastebimai didesnis (viso vyriausybinio sektoriaus – 3,73), įstaigos darbuotojai geriau vertino visus apklausos teiginius, kuriais remiantis vertinti baziniai poreikiai, administracinė parama, komandinis darbas, tobulėjimas. 

Gerokai pozityviau nei kitose tyrime dalyvavusiose įstaigose Vilniaus TLK darbuotojai vertina ir mikroklimatą, teisingumą, santykius su vadovais ir kolegomis. Dauguma darbuotojų mano, kad darbo užmokestis atitinka jų įgūdžius ir gebėjimus. Itin džiugina tai, kad 75 proc. darbuotojų rekomenduotų savo darbovietę – Vilniaus TLK – kitiems, kai viso vyriausybinio sektoriaus šis rodiklis – 40 proc. 

Tarp 142 anonimiškai apklaustų Lietuvos valstybinių įstaigų darbuotojų pagal suminį pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą rodiklį Vilniaus TLK yra 1-oje vietoje. 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

(BNS nuotr.)

Ligonių kasos kviečia: