2023-12-04

Ligonių kasos primena privalomojo sveikatos draudimo garantijas neįgaliesiems

Mums visiems kartais reikia šiek tiek pastangų visaverčiam gyvenimui gyventi. Tačiau daugiau kaip 220 tūkst. žmonių Lietuvoje neretai tenka labai stengtis, kad pasiektų kitiems paprastą tikslą. Tai – žmonės su negalia, į kurių kasdienybės iššūkius turėtume atkreipti dėmesį tiek gruodžio 3-ąją minimą Tarptautinę neįgaliųjų dieną, tiek kitomis dienomis. Kaip šiuos iššūkius kasdien gali palengvinti privalomojo sveikatos draudimo garantijos?

Draudimas valstybės lėšomis 
Esminis palengvinimas – privalomasis sveikatos draudimas (PSD). Nedirbantys gyventojai, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais, PSD yra draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad šiems žmonėms nereikia mokėti PSD įmokos, kad galėtų naudotis visomis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamomis medicinos paslaugomis. 

Neįgaliam žmogui dažniausiai reikalinga nuolatinė pagalba, todėl valstybės lėšomis gali būti draudžiamas ir vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, neįgaliojo aprūpintojas, slaugantis ar nuolat prižiūrintis namuose vaiką, kuriam nustatytas neįgalumas, arba žmogų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis (teismo sprendimu). 

Kompensuojamieji vaistai
Vaistų prieinamumas, kai jų reikia, labai svarbus. Taigi vaistai gydyti įvairioms ligoms (onkologinėms ligoms, tuberkuliozei, cukriniam diabetui, epilepsijai, astmai, šizofrenijai, išsėtinei sklerozei, kraujo krešėjimo sutrikimams, kt.) yra kompensuojami 100 proc. bazinės kainos. 

Preliminariais Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis, šiais metais iki gruodžio vaistai ir medicinos pagalbos priemonės (MPP) buvo kompensuoti 224,6 tūkst. neįgaliųjų. Tam prireikė daugiau nei 202 mln. eurų iš PSDF. Per šį laikotarpį vienam neįgaliam pacientui buvo kompensuota vaistų ir MPP vidutiniškai už 900 eurų.

Neįgaliems žmonėms, gaunantiems mažai draudžiamųjų pajamų, taip pat gali būti padengiama paciento priemoka už išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones.

Preliminarūs VLK skaičiavimai rodo, kad per šiuos metus iš valstybės biudžeto jau apmokėta daugiau kaip 11 mln. eurų paciento priemokų už kompensuojamuosius vaistus ir MPP, išrašytus mažas pajamas gaunantiems neįgaliesiems.

Klausos aparatai 
Gydytojui specialistui klausos sutrikimų turinčiam apdraustajam paskyrus klausos aparatą, atsižvelgiant į žmogaus neprigirdėjimo laipsnį pritaikomi ir ligonių kasų apmokami 4 tipų klausos aparatai vaikams, 5 tipų – suaugusiesiems. PSDF lėšomis 100 proc. kompensuojamą klausos aparatą pagal medicinines indikacijas gali skirti gydytojas otorinolaringologas. Už klausos aparatą, priklausomai nuo jo tipo, iš PSDF gali būti kompensuojama iki 583 eurų.